Home Kennisbank Marktinformatie CBS voorspelt minder gunstige omstandigheden voor export

CBS voorspelt minder gunstige omstandigheden voor export

Het volume van de goederenexport was in oktober 7,4 procent groter dan in oktober 2018, meldt het CBS. De groei is hoger dan in de voorgaande maanden. In oktober 2019 groeide vooral de export van aardolieproducten, chemische producten, machines en apparaten. Het volume van de import was in oktober 4,4 procent groter dan een jaar eerder.

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december minder gunstig dan in oktober. Dat komt vooral door een grotere krimp van de industriële productie in Duitsland.

Als het gaat om de kwaliteit van de goederenexport staat Nederland volgens een rangschikking van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) internationaal op de vierde plek. Nederland exporteert betere producten naar rijkere en verder weg gelegen landen.

Van de 165 landen die het IMF in 2014 scoorde op exportkwaliteit, staat Nederland op de vierde plek na Luxemburg, Hongkong en Singapore. Kwaliteit heeft hier betrekking op alle aspecten waarvoor consumenten meer willen betalen. Naast zichtbare en meetbare kenmerken, spelen ook minder tastbare aspecten als marketing een rol bij het bepalen van de kwaliteit.

Nederlandse uitvoerders excelleren ten opzichte van exporteurs in andere landen vooral in productgroepen als dierlijke en plantaardige oliën en vetten, aardolie en aanverwante geraffineerde producten en non-ferrometalen. Bij de export van producten op basis van aardolie voert Nederland zelfs de ranglijst aan. De Nederlandse export van machines en vervoermaterieel scoort naar verhouding het laagst als het gaat om exportkwaliteit. Op dit gebied doen Duitsland, Zuid-Korea, Japan en de VS het beter. Niettemin zijn de uitgevoerde machines en vervoermaterieel uit Nederland van betere kwaliteit dan die uit ruim drie kwart van alle landen die deze producten exporteren.

Op basis van de Nederlandse cijfers over internationale handel in goederen kan per exporttransactie een prijs per eenheid product worden berekend. Als ogenschijnlijk identieke producten een verschillende exportprijs hebben en het verschil niet verklaard kan worden door product-, exportland- en bedrijfskenmerken, wijst dit op kwaliteitsverschillen. Hoe groter het prijsverschil tussen ogenschijnlijk gelijkwaardige producten, hoe groter het verschil in kwaliteit. Zo bezien halen Nederlandse exporteurs ruim drie kwart van hun exportomzet uit het verhandelen van hun kwalitatief mindere aanbod. Lage kwaliteit is daarbij relatief en gaat op voor de onderlinge vergelijking van Nederlandse waar. Aangezien de Nederlandse exportkwaliteit wereldwijd in de top vijf staat, zijn deze producten internationaal bezien niet per se van lage kwaliteit.

Bedrijven exporteren over het algemeen producten van betere kwaliteit naar rijkere landen en landen die verder weg liggen. In rijkere landen zijn consumenten immers vaker in staat een groter deel van hun inkomen aan producten van betere kwaliteit te besteden. Als bedrijven hogere kwaliteit naar verder weg gelegen landen exporteren, kunnen ze makkelijker hogere eenheidsprijzen vragen om, onder andere, de hogere transportkosten te dekken.

www.cbs.nl