HomeFoto van de dagFoto van de dag 26 april 2017

Foto van de dag 26 april 2017

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft twee nieuwe brancheverduurzamingsplannen verpakken goedgekeurd. In totaal hebben nu dertien branches een verduurzamingsplan opgesteld, dat is getoetst en vastgesteld door het KIDV. Hiermee valt 88 procent van het verpakkingsgewicht dat door lid-bedrijven van branches op de Nederlandse markt wordt gebracht, onder een brancheverduurzamingsplan. De nieuwe plannen zijn van Tuinbranche Nederland en van Spirits NL, branchevereniging voor producenten en importeurs van gedistilleerde dranken. “Het klinkt mooi, een brancheverduurzamingsplan verpakken, maar wat levert het op? Om daar een beeld van te schetsen, heeft het KIDV alle hoogst haalbare doelen – verduurzaming vertaald in concrete en meetbare maatregelen – uit alle verduurzamingplannen die branches zelf hebben opgesteld, naast elkaar gezet”, aldus het kennisinstituut. Bekijk hier het overzicht van de verwachte resultaten in 2018.