HomeFoto van de dagBunzl Retail & Industry is als organisatie klimaatneutraal gecertificeerd

Bunzl Retail & Industry is als organisatie klimaatneutraal gecertificeerd

Bunzl Retail & Industry, waar ook Janssen Packaging onderdeel van is, is als organisatie per 19 juli 2022 klimaatneutraal gecertificeerd. Bunzl Retail & Industry is leverancier van alle essentiële niet-handelsgoederen en voldoet als organisatie succesvol aan de criteria onderdelen die zijn opgesteld door Climate Neutral Group. Deze klimaatneutrale certificering is, met goed gevolg, uitgevoerd door een onafhankelijke externe partij en maakt onderdeel uit van het duurzaamheidsbeleid van Bunzl Retail & Industry, waarbij de reductie van haar CO2-uitstoot van essentieel belang is.

In het VN-Klimaatakkoord van Parijs staat dat Nederland in 2050 haar CO2-uitstoot met 100% dient te reduceren en wordt ook wel het Zero CO2 akkoord genoemd. “Als organisatie hebben wij al goede stappen gezet door 3.567 zonnepanelen op ons pand te plaatsen, waardoor wij genieten van enkel zelfopgewekte stroom. Dankzij de klimaatneutrale certificering tillen wij duurzaam ondernemen naar een nóg hoger niveau en dragen hiermee bij aan de Zero CO2 doelstelling. Zo doen we het voor onze maatschappij elke dag een beetje beter en daar zijn we trots op”, vertelt Wilbert van Wachtendonk, Managing Director bij Bunzl Retail & Industry.

Aan de hand van de drie scopes monitort Bunzl Retail & Industry haar jaarlijkse uitstoot. Deze scopes betreffen het eigen verbruik binnen de organisatie, emissies die ontstaan door opwekking van elektriciteit en emissies waarop de organisatie geen directe invloed kan uitoefenen. Een belangrijke factor, die nog niet is opgenomen in de derde scope, zijn externe vervoerders. “De CO2-uitstoot van de vrachtwagens hoort indirect ook bij onze uitstoot. In de volgende stap van het Zero CO2 akkoord, willen wij acties ondernemen om verbeterslagen te realiseren in de rest van de keten. Zo zijn wij in gesprek met onze externe vervoerders om tot een oplossing te komen hoe we onder andere de beladingsraad en ritplanning kunnen verbeteren en hoe op de langere termijn het wagenpark verduurzaamd kan worden”, licht Chris Dikken, QESH Manager bij Bunzl Retail & Industry, toe.

Voor Bunzl Retail & Industry zijn de stappen om de klimaatneutrale certificeringen te mogen ontvangen niet nieuw. Climate Neutral Group en Bunzl Retail & Industry kennen elkaar al van eerdere samenwerkingen. “In het verleden heeft Climate Neutral Group ons ondersteund met de certificering van klimaatneutrale draagtassen en klimaatneutrale verzendverpakkingen. Om in ons duurzaamheidsbeleid de volgende stap te zetten, wilden wij graag als gehele organisatie klimaatneutraal zijn. Ook voor dit ambitieuze verzoek kon Climate Neutral Group ons ondersteunen om doelgericht te reduceren en te compenseren”, aldus Chris.

www.bunzl.nl