HomeDossiersDuurzaamheidStart inzameling plastic verpakkingsafval in Kampen

Start inzameling plastic verpakkingsafval in Kampen

De gemeente Kampen start op maandag 30 november met de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval. Vanaf 1 januari 2010 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht om de inwoners de mogelijkheid te bieden kunststof verpakkingen gescheiden aan te leveren. Hierdoor kan het plastic verpakkingsafval na inzameling worden gerecycled en levert dit grondstof op voor nieuwe plastic verpakkingen. Zo werkt iedereen in onze gemeente mee aan een schoner milieu.

Daarnaast betekent het gescheiden aanbieden van plastic verpakkingsafval een afname van het volume van het overige afval. Het scheelt dus ruimte in de afvalcontainer en de rode huisvuilzakken.

In de laatste week van november ontvangen de inwoners een informatiepakket. In dit pakket zitten, naast een brochure, ook twaalf speciale afvalzakken. Het plastic afval mag alleen aangeboden worden in deze speciale afvalzakken.

De afvalzakken worden één keer per maand huis-aan-huis opgehaald volgens een schema dat verspreid wordt via het informatiepakket. Vanaf 2010 wordt het ophaalschema van plastic afval opgenomen in de afvalkalender.