HomeDossiersDuurzaamheidRuim 1100 papiercontainers uitgezet in Zwolle

Ruim 1100 papiercontainers uitgezet in Zwolle

In totaal zijn in Zwolle zo’n 35.000 blauwe papiercontainers uitgezet. Dit betekent dat 94% van de huishoudens die in aanmerking komen voor een papiercontainer meedoet. Het inzamelen via de papier-container is namelijk op vrijwillige basis. Al snel na de start van de inzameling steeg de hoeveelheid oud papier in de betreffende wijken al met ongeveer 30%. Dat papier zat voorheen in het restafval. De opbrengst van oude papier komt ten goede aan de lokale scholen, kerken, scoutingclubs en verenigingen die voorheen de inzameling verzorgden.

De leerlingen van De Mozaïek, die zaterdag meehielpen bij het uitzetten van de containers mogen een doel kiezen voor een deel van de papieropbrengst.

Gescheiden inzameling loont!

 Met de papiercontainer wordt het gescheiden inzamelen van oud papier eenvoudiger. De bewoners hebben namelijk een ruime, droge voorziening om oud papier in te bewaren. Door de afgesloten minicontainers blijft er geen papier op straat liggen tijdens de inzameling. En nog belangrijker: het is veel beter voor het milieu. De 30% oud papier die extra wordt ingezameld, verdwijnt niet meer met het restafval in de verbrandingsoven, maar wordt gerecycled tot nieuw papier. Dat scheelt CO2 uitstoot én er hoeven minder bomen te worden gekapt voor de papierproductie. 

Recyclebaar materiaal úit de grijze container

 Onder het motto ‘Grijs is fout, afvalscheiden is goud’ zet ROVA de komende jaren verder in op het verbeteren van de gescheiden inzameling van afval. Het doel is om alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de grijze container te krijgen. Op deze wijze wordt alleen het echte afval verbrand. Al het andere is geen afval maar is een nuttige grondstof voor nieuwe producten. De gescheiden inzameling van papier, maar ook bijvoorbeeld van kunststof verpakkingen is hiervan een goed voorbeeld.

Bron: Weblog Zwolle