HomeDossiersDuurzaamheidPositieve ervaringen met proef afvalscheiding

Positieve ervaringen met proef afvalscheiding

De kans is groot dat in heel Etten-Leur een nieuw systeem van afvalinzameling wordt ingevoerd. Daarbij krijgt ieder huishouden drie containers waarin papier, gft (groente-, fruit- en tuinafval) en restafval gescheiden worden ingezameld. Een deel van de gemeenteraad liet zich gisteren tijdens een bezoek aan Schoenmakershoek door wethouder Jan van Hal bijpraten over de uitkomsten van een proef met dat nieuwe systeem. Die werd het afgelopen half jaar in die wijk gehouden.

Uit een enquête onder de bewoners blijkt dat 55 procent vindt dat het afval met de drie aparte bakken makkelijker te scheiden is. Tegelijkertijd erkent 48 procent dat ze door het nieuwe systeem niet beter zijn gaan scheiden.

Een aantal raadsleden vindt daarom dat de voordelen van gescheiden afvalinzameling beter voor het voetlicht moeten worden gebracht. “Afval dat goed is gescheiden, levert geld op en daar profiteren de burgers weer van. Dat moet veel meer uitgedragen worden”, aldus PvdA-raadslid Joop Biegelaar.

Uit schattingen van de gemeente blijkt dat gescheiden afvalinzameling in het gunstigste geval een jaarlijkse besparing oplevert van ruim 1,3 miljoen euro. D66'er Ron Dujardin: “Daar zijn wij als raad natuurlijk heel blij mee.”

Een andere uitkomst van de proef is dat het plaatsen van drie containers soms voor problemen kan zorgen. Van Hal: “Daarom stellen wij voor per situatie te bekijken of er voldoende ruimte is voor drie losse containers. In het beperkte aantal gevallen waarin die ruimte er niet is, kunnen mensen hun afval kwijt in ondergrondse containers op straat. Daarvan zullen er dan meer worden gebouwd.”

De gemeenteraad moet ook een beslissing nemen over een nieuw stelsel van afvalstoffenheffing. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar een berekening op basis van het volume en het aantal ledigingen. Met de financiële prikkel die daarvan uitgaat, hoopt de gemeente burgers aan te zetten tot betere afvalscheiding.

Bron: BN/DeStem