HomeDossiersDuurzaamheidOpening Technologiehuis voor milieu en energie te Mol

Opening Technologiehuis voor milieu en energie te Mol

Woensdag 23 september werd het Technologiehuis voor milieu en energie in Mol officieel geopend.  Gelegenheidstoespraken werden gehouden door Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,  Ludo Helsen,  gedeputeerde van de Provincie Antwerpen en voorzitter van Innotek (INNOvatie- TEchnologie en Kenniscentrum vzw) en Dirk Fransaer, afgevaardigd bestuurder van de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

In deze incubator worden ingerichte kantoren en diensten aangeboden aan startende en innovatieve bedrijven  die bij voorkeur actief zijn op het vlak van milieu- en energietechnologie. Zij vinden hier een moderne basisinfrastructuur die, indien nodig ,ook gemakkelijk en flexibel aan te passen is aan hun specifieke behoeften. De nabijheid van en de samenwerking met de VITO zijn hierin cruciaal, omwille van de concentratie aan kennis en know-how inzake milieu- en energietechnologie, en dit van internationaal topniveau. Er wordt dan ook gerekend op tal van spin-offinitiatieven van de VITO.

Het Provinciebestuur van Antwerpen richtte dit gebouw op met financiële steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het wil hiermee de transformatie van aanwezige know-how in toekomstgerichte milieu- en energietechnologie bedrijven ten volle ondersteunen. 
Het beheer van het gebouw wordt toevertrouwd aan Innotek, dat met het Technologiehuis van de Kempen in Geel bewezen heeft over de nodige capaciteiten te beschikken om een incubatiegebouw efficiënt en succesvol uit te baten.
Momenteel  zijn al twee bedrijven gevestigd in dit nieuwe Technologiehuis in Mol: Terra Energy, een spin-off van de VITO, gespecialiseerd in verwarming- en koelsystemen die gebruik maken van ondergrondse energieopslag en Bio Plus Services, een contract research organisatie voor de farmaceutische sector. De nabijheid van VITO BIO is voor dit laatste bedrijf van groot belang.
Vanuit dit nieuwe gebouw zal naast fysische incubatie ook virtuele incubatie worden aangeboden. We hebben het dan over ondersteuning van beloftevolle ideeën van kennisinstellingen, bedrijven en clusters van bedrijven. Business developers zullen als ‘ondernemers in spé’ uit deze nieuwe ideeën bedrijven creëren. Dit nieuwe initiatief kan rekenen op de ruime steun van de kennisinstellingen in de regio die hiervoor samen met Innotek een business development platform opstarten waarin  competenties van incubatie en ondernemingscreatie worden gebundeld. Bedoeling is om op een professionele wijze de  valorisatie van onderzoeksresultaten en innovatieve ideeën in nieuwe op te richten bedrijven te bespoedigen. Ook bedrijven met onderzoeksafdelingen  zullen betrokken worden bij dit initiatief dat moet leiden tot meer hoogwaardige tewerkstelling in de regio.
Het nieuwe gebouw is zelf ook een voorbeeld van duurzaamheid. Dit uit zich in het gebruik van duurzame materialen. Er  werden belangrijke inspanningen geleverd om de energiebehoefte drastisch te beperken door de toepassing van passieve maatregelen zoals een doorgedreven isolatie en zonwering. Ten slotte werd gekozen voor een duurzame energievoorziening voor verwarmen en koelen door gebruik te maken van betonkernactivering met koude-warmte-opslag in de bodem, gekoppeld aan een warmtepomp. Het gebouw beschikt bovendien ook over  een eigen afvalwaterzuiveringstation.

Kijk voor meer informatie over het Technologiehuis voor milieu en energie op www.innotek.be