HomeDossiersDuurzaamheidOp weg naar energieneutrale industrie

Op weg naar energieneutrale industrie

De papierindustrie is een van de eerste sectoren in Nederland, die met het project ‘energieneutraal papier' een route naar onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen heeft uitgestippeld. De projectgroep biomassa & wkk zet in een bijeenkomst in Renkum de ontwikkelingen voor energieneutrale industrie op een rij. Er zijn al meerdere projecten in aanbouw zoals het leidingnet voor groene stoom in Delfzijl en grootschalige biogasproductie door Cosun.

Naast deze voorbeelden worden het gebruik van hout, biogas en bio-olie voor warmtekrachtkoppeling gepresenteerd. De duurzaamheid in het productieproces wordt een steeds belangrijker item voor behoud of vergroting van marktaandeel. Maar industriële bedrijven, die hun energiebehoefte grotendeels duurzaam invullen, zijn in Nederland nog uiterst zeldzaam. Het gebruik van biomassa biedt grote kansen om te verduurzamen, zeker voor sectoren als papierindustrie en voedingsindustrie, waar grote organische reststromen al ter plekke beschikbaar zijn. Gecombineerde opwekking van elektriciteit en stoom uit biomassa levert het hoogste milieurendement en wordt door de overheid ondersteund in de SDE.

De projectgroep biomassa & wkk organiseert op 19 november 2009 een dag over de ontwikkelingen naar een energieneutrale industrie. Naast praktijkvoorbeelden komen ook de technieken aan de orde. Zo presenteert de Nederlandse gasturbinefabrikant OPRA de mogelijkheden om biogas en bio-olie als brandstof te gebruiken in haar warmtekrachtinstallaties. Vanuit het Kenniscentrum Papier & Karton te Arnhem wordt de route naar ‘energieneutraal papier' toegelicht op de bijeenkomst op 19 november.

De dag wordt besloten met een excursie naar papierfabriek Parenco. Dit bedrijf gebruikt al op grote schaal biomassa als brandstof in haar energiecentrale.