HomeDossiersDuurzaamheidNieuw systeem ophalen afval in Harderwijk

Nieuw systeem ophalen afval in Harderwijk

Huishoudens in Harderwijk krijgen in het najaar een extra afvalcontainer afgeleverd. De derde bak heeft te maken met een nieuw systeem voor het inzamelen van huishoudelijk afval. De huidige containers voor het groente-, fruit- en tuinafval en restafval worden in het voorjaar opgehaald en vervangen door nieuwe containers. Hierbij komt een nieuwe container, die bedoeld is voor oud papier en karton. De kratjes waarin nu nog het oud papier wordt opgehaald, gaan dan verdwijnen.

Glas wordt vanaf 1 januari 2010 niet meer door de gemeente opgehaald. Inwoners moeten het dan zelf brengen naar de ondergrondse glascontainers.

Voor inwoners van de binnenstad gaat een apart systeem gelden. De containers voor gft en restafval blijven voorlopig staan, totdat er ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst en de minicontainers worden ingenomen.

Reden voor het nieuwe systeem is volgens de gemeente een beter milieuresultaat. Nu verdwijnt nog veel papier en karton in de containers voor restafval. Met een extra container wordt het afval beter gescheiden.

Kostenbesparing wordt genoemd als reden voor het stoppen van ophalen van glas aan huis. De gemeente stopt daar dus mee. Het optillen van de kratjes zou om arbo-technische redenen minder wenselijk zijn. Ook bleek uit onderzoek van de gemeente dat in meer dan negentig procent van gemeenten glas zelf weggebracht moet worden.

Bron: De Stentor