HomeDossiersDuurzaamheidManager stapt auto niet uit voor een beter milieu

Manager stapt auto niet uit voor een beter milieu

Managers willen met de auto naar het werk. Koste wat kost. Dat de auto laten staan beter is voor het milieu motiveert hen ook niet. Zelfs wanneer de baas wappert met de meest luxe OV-kaart, blijft de voet op het gaspedaal. “Vreemd”, riep een groep toeristen uit Zuid-Amerika vijf jaar geleden. “Werknemers gaan hier allemaal in de auto naar hun werk, terwijl managers en directeuren op hun fiets stappen, of nog erger, in de trein gaan zitten.”

Inmiddels blijkt uit recent onderzoek onder ons eigen MT-panel dat driekwart van de managers iedere dag met de auto naar het werk gaat. Ze zijn de auto ook niet meer uit te krijgen.

Groener denken

In een eerder MT-onderzoek gaven de meeste managers al aan liever in de file te staan dan dat ze moeten verhuizen voor een baan. Maar hoe krijgen we u dan wel uit de auto? Gezien het milieu de laatste tijd een hot item is en iedereen natuurlijk zijn steentje wil bijdragen, dachten we u daarmee wel de auto uit te kunnen lokken. Helaas blijkt het tegengestelde waar. Ruim 80 procent van de managers die iedere dag met de auto naar het werk rijden, weigert zijn (lease)bak in te leveren wanneer de baas uit milieuoverwegingen een luxe OV-kaart ter vervanging aanbiedt.

Laatste hoop

Ook de voorgelegde stellingen duiden er niet echt op dat managers bereid zijn de auto te laten staan. Positief is dat iets meer dan de helft van de managers aangeeft dat er wellicht een kans is dat ze in de toekomst hun auto zullen laten staan uit milieuoverwegingen. Echt concreet is dat echter niet. Helaas vindt daarnaast ruim een derde van autorijdend Nederland het momenteel de belangrijkste prioriteit dat het fileprobleem wordt aangepakt. Daarbij rekening houden met het milieu hoeft voor hen (voorlopig) niet. Voor de milieuliefhebbers is het te hopen dat de elektrische auto een succes wordt, want daar zit 42 procent van de managers die nu met de auto naar het werk gaan, vol smart op te wachten.

Geen zin

Of u nu met de auto, de fiets, het openbaar vervoer, lopend of zoals één manager aangeeft met het vliegtuig, naar het werk gaat, de overwegingen die worden gemaakt om voor een bepaalde reismethode te kiezen zijn voor iedereen gelijk. Gemak en bereikbaarheid zijn de belangrijkste argumenten. Hoewel veel fietsers het ook vanwege hun gezondheid doen. Opvallend is dat slechts 17 procent van degenen die met een auto komen, stellen dat ze geen andere keus hebben. Anders gezegd, de meeste managers kunnen wel met het openbaar vervoer komen, maar willen dat niet.

Andere reismethode

Tot slot blijkt dat in de afgelopen tien jaar het reisgedrag van ruim 40 procent van de ondervraagde managers is veranderd. De voornaamste redenen zijn dat ze een andere baan hebben gekregen, zijn verhuisd of voor een andere reismethode hebben gekozen. Slechts 6 procent heeft voor een andere reismethode gekozen uit milieuoverweging. Er is dus nog een hoop werk aan de winkel voor de natuurliefhebbers.

Bron: MT.nl