HomeDossiersDuurzaamheidKlimaatakkoord Kopenhagen in twee stappen

Klimaatakkoord Kopenhagen in twee stappen

De Amerikaanse president Obama en leiders van Aziatische landen zijn het erover eens dat een akkoord op de klimaattop van volgende maand in Kopenhagen niet reëel is. Volgens Obama is dat de uitkomst van overleg dat zo'n twintig wereldleiders in de marge van de APEC-top in Singapore hebben gehouden. Daarvoor was de Deense premier Rasmussen overgevlogen. Hij presenteerde een tweestappenplan. Kern is dat dat in Kopenhagen een politiek akkoord wordt gesloten dat dan volgend jaar verder wordt ingevuld met concrete, bindende afspraken.

Eerder gaven andere wereldleiders en milieuministers dezelfde strategie al aan. Ook de Deense premier Lars Lokke Rasmussen, die de klimaattop organiseert, hoopt dat het in elk geval lukt om de basis te leggen voor een uiteindelijk verdrag. In Kopenhagen had eigenlijk een opvolger voor het Kyoto protocol rond moeten komen, dat in 2012 afloopt.

Nieuwe deadline

“Gegeven de tijdsdruk en de individuele situatie in de betrokken landen moeten we ons de komende weken richten op wat mogelijk is en niet op wat onmogelijk is”, aldus Rasmussen. Hij wil dat in Kopenhagen wel een nieuwe deadline wordt afgesproken voor een nieuw verdrag.

Volgens Michael Froman, één van de Amerikaanse klimaatonderhandelaars die in Singapore waren, zijn de meeste leiders het eens over de door Rasmussen voorgestelde oplossing, die hij samenvatte als “één overeenkomst, twee stappen”. In Kopenhagen zullen wel al bindende afspraken worden gemaakt over de vermindering van uitstoot van broeikasgassen en financiële hulp aan ontwikkelingslanden, aldus Froman.

Obama wil zich niet al in december aan internationale afspraken binden. Hij heeft nog tot begin volgend jaar nodig om nieuwe klimaatwetgeving door het Congres te loodsen. Het stappenplan biedt volgens waarnemers meer kans op een verdrag dat door alle landen getekend wordt.

Concrete en bindende afspraken over terugdringen van de CO2-uitstoot en de financiering moeten gemaakt op de volgende conferentie in Mexico.

Bron: NOS