HomeDossiersDuurzaamheidGescheiden inzameling plastic verpakkingsafval

Gescheiden inzameling plastic verpakkingsafval

Van flesjes tot plastic folies en van boterkuipjes tot plastic tassen. Vanaf januari 2010 wordt in de gemeente Emmen het plastic verpakkingsafval huis aan huis gescheiden. Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren aan een schoner milieu. De ingezamelde kunststoffen worden door de kunststofproducerende industrie gebruikt voor nieuwe producten. Area Reiniging is verantwoordelijk voor de inzameling van het verpakkingsafval.

De gemeente Emmen wil zo weinig mogelijk restafval en zo veel mogelijk afval scheiden zodat het kan worden hergebruikt. Nu bestaat nog zo’n 10% tot 15% van de inhoud van de restafval (grijze) container bij huishoudens in de gemeente Emmen uit kunststoffen. Dit zijn enkele tientallen kilo’s per huishouden per jaar. Door het plastic verpakkingsmateriaal apart in te zamelen willen we het restafval verder beperken. Zo leveren we een bijdrage aan een beter milieu en besparen we op de verwerkingskosten van het restafval.  

Wettelijk verplicht

Het rijk verplicht alle gemeenten in Nederland om kunststof apart te gaan houden. Er zijn door minister Cramer van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer afspraken gemaakt met de kunststof producerende industrie. Deze afspraken behelzen dat producenten in 2012 meer dan 15 kilo kunststof per huishouden terugkrijgen door gescheiden afvalinzameling. Wilt u meer informatie over het dossier Kunststoffen van het ministerie van VROM? Bekijk dan de website over het dossier Kunststoffen.

Hoe inzamelen?

Het plastic verpakkingsafval wordt ingezameld in speciale gratis plastic afvalzakken. U kunt deze zakken gebruiken om lege plastic verpakkingen zoals drankenflesjes, shampoo- en wasmiddelenflacons, apart te houden. Het afval mag ongewassen, met dop, in de speciale afvalzak. Alle inwoners van de gemeente Emmen ontvangen in de loop van december een informatiepakket in de brievenbus met daarin de eerste twaalf zakken en informatie over de inzameldagen. Als de zakken op zijn kunt u gratis zakken krijgen door deze aan te vragen. Hoe en waar wordt in de loop van volgend jaar bekend gemaakt.    

Wat gebeurt er met het ingezamelde afval?

Het gescheiden plastic verpakkingsafval wordt gerecycled en hoeft dus niet te worden verbrand. Het wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe plastic producten, maar ook voor vloerbedekking, tennisballen, automaterialen en fleece-kleding. Dit draagt bij aan een beter milieu: minder afval en minder CO2-uitstoot.  

Kosten?

De gemeente Emmen ontvangt een vergoeding voor iedere ton gescheiden ingezamelde kunststoffen en financiert daarmee de inzameling. Daarom heeft de gescheiden inzameling geen nadelige gevolgen voor de hoogte van de afvalstoffenheffing.