HomeDossiersDuurzaamheidGemeenten heropenen discussie over statiegeld voor petflesjes

Gemeenten heropenen discussie over statiegeld voor petflesjes

statiegeldTwee jaar geleden sloten VROM, VNG en het verpakkende bedrijfsleven na moeizame onderhandelingen een akkoord over de gescheiden inzameling en recycling van verpakkingen. Dit akkoord loopt in 2012 af. Als het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ligt komt de mogelijkheid van statiegeld daarna weer in beeld. Dat stelde Sandra Korthuis, lid van de directieraad van de VNG, tijdens een congres van de VAOP, een coöperatieve vereniging van 175 gemeenten die de krachten bundelt bij de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Het bedrijfsleven was destijds niet bereid statiegeld te heffen op petflesjes, maar heeft zich wel verplicht de door gemeenten ingezamelde kunststof verpakkingen (waaronder petflesjes) te recyclen. Gemeenten krijgen de kosten voor de inzameling vergoed uit het Afvalfonds. Per 1 januari 2010 moeten alle gemeenten een inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval hebben.

Maar Korthuis wil de statiegeld discussie weer openen. “De producentenverantwoordelijkheid is nu slap ingevuld”, zei ze tijdens het VAOP-congres. “Als ik twee jaar geleden had geweten wat ik nu weet, had ik me anders opgesteld in de onderhandelingen. Producenten duiken weg voor hun verantwoordelijkheid en VROM grijpt onvoldoende in.”

“Het recyclesysteem is nog lang niet uitgekristalliseerd. Er zitten open einden is. Zo kunnen producenten zich onttrekken aan hergebruik door het aangeboden afval af te keuren, bijvoorbeeld omdat het niet goed is gesorteerd of om andere redenen niet aan hun kwaliteitseisen voldoet. Gemeenten willen niet af van de inzameling, maar wel van de onzekerheden en het gedoe. Bovendien willen ze de garantie dat de kosten van de inzameling worden gecompenseerd, zeker nu de hoogte van de afvalstoffenheffing onder druk staat”, legde Korthuis uit.

De invoering van statiegeld kan deze bezwaren voor een deel van het kunststof afval ondervangen. Allereerst voor petflesjes, maar wat Korthuis betreft ook voor andere verpakkingen. “Waarom geen statiegeld op shampooflacons? Uit ervaringen in België, Duitsland en Scandinavië blijkt dat statiegeld zorgt voor een hoog inzamelingspercentage met een hoogwaardige kwaliteit. Bovendien wordt op die manier zwerfafval effectief tegengegaan. Als je er statiegeld voor krijgt, laten mensen flesjes niet meer zo gauw op straat achter en als ze het wel doen, rapen anderen de flesjes wel op.

Bron: VNG Magazine/Food Holland