HomeDossiersDuurzaamheidForse impuls bio-kunststoffen

Forse impuls bio-kunststoffen

Het ministerie van LNV stelt 8 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en innovatie van bio-kunststoffen in Nederland. Zestig bedrijven en negen kennisinstellingen zullen in het programma ‘Biobased Performance Materials' (BPM) samenwerken aan nieuwe bio-polymeren en aan toepassingsgericht onderzoek om de eigenschappen van bio-kunststoffen te verbeteren. Het BPM-programma start eind dit jaar en loopt tot en met 2013. Wageningen UR coördineert het programma.

Het gebruik van bio-kunststoffen is vooral bekend van bio-afbreekbare toepassingen voor afvalzakken en voor verpakkingen van groente en fruit. Voor andere toepassingen zoals huishoudelijke apparatuur, auto's en componenten in verven, coatings, vloerbedekking en plaatmaterialen, is een kwaliteitsverbetering nodig van de materialen. Het doel van het BPM-programma is daarom bio-kunststoffen te ontwikkelen, die wat betreft materiaaleigenschappen én prijs kunnen wedijveren met de gewone kunststoffen die momenteel worden gemaakt van aardolie.

Daarvoor zullen enerzijds de beschikbare biomaterialen sterk moeten worden verbeterd en anderzijds totaal nieuwe bio-polymeren ontwikkeld moeten worden. Ook het ontwikkelen van nieuwe additieven heeft binnen het BPM-programma een plaats. Daarnaast zullen – waar technisch en economisch mogelijk – ook nieuwe functionele materialen ontwikkeld worden door gebruik te maken van eigenschappen uit de natuur. Denk hierbij aan verminderde milieubelasting, antimicrobiële en zelf helende of schoonmakende eigenschappen.

Bron: Ministerie van LNV