HomeDossiersDuurzaamheidBetere afvalscheiding door kleinere containers

Betere afvalscheiding door kleinere containers

Het college van Noordwijkerhout stelt voor om nieuwe huisvuilcontainers aan te bieden met een keuze in het formaat (140 of 240 liter) met daarbij ook aparte tarieven voor de afvalstoffenheffing. Het bieden van deze keuze stimuleert het scheidingsgedrag wat weer leidt tot betere afvalscheiding. Op 17 september valt hierover het definitieve besluit. Deze regeling heeft als doel een hogere scheiding van afval. De komende jaren wil de gemeente tot een afvalscheiding van 60 procent komen. Landelijk ligt de norm op 56 procent.

Meerpersoons huishoudens die in een laagbouw woning wonen, kunnen straks kiezen voor een kleinere maat van de minicontainer (140 liter in plaats van de standaard 240 liter) tegen een lagere afvalstoffenheffing. De keuzemogelijkheid is voor de restafvalcontainer. Daarnaast ontvangen alle laagbouwwoningen een aparte container voor gft-afval (standaard 140 liter).

Voor de huishoudens die zijn aangewezen op het gebruik van verzamelcontainers bij hoogbouw woningen bestaat geen keuzemogelijkheid omdat zij gebruik maken van gezamenlijke, grote afvalcontainers. Het huidige tariefonderscheid in eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens wordt daar gehandhaafd. Deze tarieven zijn in hoogte gelijk aan het kleine en grote formaat minicontainer. Vanaf volgend jaar worden de de verzamelcontainers vervangen voor ondergrondse huisvuilcontainers.

Landelijk worden gemeenten verplicht om vanaf januari 2010 een gescheiden inzamelsysteem te hebben voor kunststof verpakkingsafval. Het apart houden van kunststof bespaart ruimte (volume) in de afvalcontainer waardoor minder restafval overblijft. De verwachting is dat meer inwoners hierdoor kiezen voor een kleinere afvalcontainer. De gemeente haalt het kunststof verpakkingsafval vanaf dat moment bij de inwoners aan huis op.