HomeDossiersDuurzaamheidAnder inzamelsysteem huisvuil Noordwijk

Ander inzamelsysteem huisvuil Noordwijk

De gemeente Noordwijk wil het scheidingsresultaat van de afvalinzameling omhoog brengen. Een ander inzamelsysteem moet dit bewerkstelligen. Voor de laagbouw verdwijnt het huidige systeem. Voor de wekelijks opgehaalde duobakken komt een systeem in de plaats van twee afvalcontainers per huishouden. Eén voor het gft-afval en één voor het restafval. Wekelijks wordt één van de containers opgehaald. Het op straat aanbieden van kratjes voor papier, glas, kunststof en textiel behoort straks tot het verleden.

Dit mag volgens arbo-wetgeving ook niet meer op deze manier opgehaald worden. Voor de hoogbouw worden op de plekken waar dit het nog niet het geval is ondergrondse containers aangebracht. Bij onlangs gerealiseerde nieuwbouw zijn al ondergrondse containers geplaatst.

Milieuvoordeel

Wethouder Vroom (CDA): ‘De gemeente Noordwijk moet met haar tijd mee. Ons huidige afvalinzamelsysteem met duobakken is niet meer conform de huidige stand der techniek en de arbo-wetgeving. Het milieuvoordeel van het nieuwe systeem is van groot maatschappelijk belang. Naar verwachting zal het scheidingsresultaat van het afval enorm stijgen. Een belangrijk aanvullend voordeel is dat het werk minder zwaar is en de gezondheid van de vuilnismannen minder belast. Kortom redenen genoeg om ons in te zetten voor dit nieuwe systeem.'

Bewoners gaan straks glas zelf wegbrengen naar een verzamelpunt in de wijk. De manier van papier inzamelen staat nog niet vast. De gemeente gaat onderzoeken wat de beste manier is. Gebeurt dit aan huis dan is een derde container nodig. Bewoners wordt hierover hun mening gevraagd. Ook wordt hen gevraagd of ze een eigen compostbak zouden willen.

Bron: Witte Weekblad