HomeUncategorized"Werken voor uitzendbureau moet positief keurmerk zijn"

“Werken voor uitzendbureau moet positief keurmerk zijn”

Om goed uit de crisis te komen moeten uitzendbureaus, meer nog dan ze nu doen, waarde toevoegen aan de mensen waarmee ze werken. “Werken voor een uitzendbureau moet een positief keurmerk zijn”, stelt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Volgens Wilthagen moeten uitzenders meer dan ooit investeren in scholing van hun flexkrachten. “Inleners moeten weten dat wanneer zij personeel afnemen de competenties van dit personeel op orde zijn.”

Nu investeren is volgens de hoogleraar nodig omdat de uitzenders in de nabije toekomst volgens hem niet langer het monopolie zullen houden op flex. “Het flexsegment verandert, nu al is 13 procent van de beroepsbevolking ZZp’er. Uitzenders moeten nagaan hoe hun flexvormen zich verhouden tot andere flexvormenen en wat dat betekent voor hun positie. Het is uitgesloten dat uitzendbureaus kunnen opereren op de golven van hoogconjunctuur zoals zij dat vroeger deden.”

Volgens Wilthagen komen de uitzenders in aanmerking voor de positie van wat hij noemt ‘de transition agency van de toekomst’. “Echter, de vakbonden en het UWV zijn ook kandidaat voor deze rol, dus de uitzendbureaus zullen zich moeten kwalificeren, bijvoorbeeld door te investeren in de scholing en competenties van hun flexkrachten.”

Wilthagen zei dit maandag op het gezamenlijk gehouden congres van ABU en NBBU in Houten.

Bron: Flexmarkt.nl