HomeUncategorizedUniforme spelregels etikettering diervoeders ingevoerd

Uniforme spelregels etikettering diervoeders ingevoerd

De nieuwe marktverordening Etikettering Dienvoeders 767/2009 werd op 1 september van kracht. Dit Europese compromis moet leiden tot harmonisatie binnen de lidstaten, zodat een hoog niveau van voedselveiligheid wordt gewaarborgd, en tot eerlijke concurrentie binnen de Europese Unie. Het ministerie van LNV, de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de diervoedersector hebben tot 1 september 2010 gelegenheid om de nieuwe verordening te implementeren.

Rik Herbes, productmanager diervoeder bij VWA: “Het lijkt een versimpeling, maar door de vele compromisbesluiten van 27 lidstaten is het op sommige fronten nog moeilijk interpreteerbaar. Aan de andere kant laat het ruimte voor de markt om er inhoud aan te geven.”

Communautaire gedragcodes

Tot 2010 is het aftasten wat mogelijk is en is er nog veel werk te verrichten. Zo wordt momenteel gewerkt aan communautaire gedragcodes voor etikettering en een catalogus van voedermiddelen. De gedragscodes bevatten hoofdzakelijk voorschriften ten aanzien van de aanbiedingsvorm van etiketteringsgegevens. De catalogus vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie over producteigenschappen en somt de voedermiddelen op niet-exclusieve wijze op. Bij het opstellen van beide is de bijdrage van diervoederbedrijven wenselijk.

Claims

Een bepaling in de verordening Etikettering Diervoeders gaat over claims. Deze moeten wetenschappelijk worden onderbouwd. Dit geldt ook voor claims die worden vermeld in reclame-uitingen. De VWA zal ook advertenties op internet en in agrarische vaktijdschriften op claims toetsen. Op het ogenblik is nog niet duidelijk hoe die onderbouwing eruit moet zien.

Knelpunten

Het is een goede zaak om één verordening te hebben die van toepassing is op alle labels in alle Europese landen, maar volgens een aantal belangenbehartigers is de strijd nog niet helemaal gestreden. De vertaalslag naar de Nederlandse situatie moet niet anders dan in Duitsland of Tsjechië, maar op een aantal vlakken stuit men op weerstand. “Een etiket met vaste waarden is lastig voor ons als leverancier van vochtrijke diervoeders”, aldus Derk van Manen, hoofd kwaliteit en onderzoek bij Duynie. “Suikerrijke grondstoffen zijn ‘levende producten'. De Producten fermenteren waarbij het zetmeel- en suikergehalte afneemt en het melkzuurgehalte toeneemt. Het is ondoenlijk om op een etiket of afleverbon vaste waarden te vermelden.”

Bron: Molenaar/AgriHolland