HomeUncategorizedUitzendbureaus voorzichtig optimistisch over herstel economie

Uitzendbureaus voorzichtig optimistisch over herstel economie

De wereldwijde kredietcrisis zou ook de Nederlandse economie hard raken, zo luidden vorig jaar rond deze tijd de eerste voorspellingen. Toch lijkt het slecht weeralarm van het IMF, na een eerste storm, al weer ingetrokken. Toegegeven, het werk­loosheidscijfer en ook het aantal fail­lissementen in Nederland zijn in 2009 gestegen ten opzichte van voorgaande jaren, maar het verwachte rampscena­rio is tot nu toe uitgebleven. 
Nederland heeft nog steeds het laagste werkloosheidscijfer van de EU en onlangs stelde het Internationale Monetaire Fonds haar voorspellingen voor de Nederlandse economie zelfs bij naar een lichte groei van 0,75% voor 2010. Wat merken de regionale uitzendbureaus en het UWV Werkbedrijf, de belangrijkste graad­meters als het gaat om werkgelegen­heid, van deze ontwikkelingen?

Rosalie van der Kroft, vestigingsmanager van Tempo-Team Apeldoorn, signaleert een duidelijke stabilisatie en zelfs een lichte groei van de arbeidsmarkt: ‘Gemeten aan het aantal vacatures dat bij ons binnenkomt, durf ik wel de uitspraak te doen dat we weer de goede kant op gaan. Natuurlijk zijn er nu meer mensen werkloos dan een aantal jaar geleden, maar dat houdt ook in dat er een groter aanbod is en dat we meer keuze hebben bij het invullen van de vacatures die open staan. Zeker ten opzichte van een half jaar geleden, is de situatie op de arbeidsmarkt nu veel stabieler. Dat geldt overigens niet alleen voor Apeldoorn. Mijn collega's in Zutphen, Deventer, Raalte en Zwolle spreken van dezelfde ontwikkelingen.'

Tijdelijke productiestop

Op de vraag voor welke sectoren die ont­wikkelingen met name van kracht zijn, antwoordt Rosalie van der Kroft: ‘Als we naar onze eigen portfolio kijken, zien we dat er in alle branches, met uitzondering van de machinebouw, sprake is van een stabiliteit: ‘Opvallend is dat we van som­mige bedrijven zelfs meer aanvragen krij­gen voor werk.' De vestigingsmanager van Tempo-Team Apeldoorn verklaart dit door de toegenomen productie in som­mige sectoren: ‘Veel bedrijven hebben afgelopen jaar tijdelijk een productiestop gehad en hebben eerst de aanwezige voorraden opgemaakt. Nu gaan ze toch weer produceren en zijn er mensen nodig die dit mogelijk maken.'

Ook vanuit de financiële sector, die volgens het CBS de hardste klappen kon verwachten, blijft de vraag naar uitzendkrachten stabiel. Volgens Rosalie van der Kroft komt dit omdat het werk ook in de financiële dienstverlening gewoon blijft doorgaan: ‘In de financiële dienstverlening hebben veel vaste arbeidskrachten ontslag gekre­gen. Maar het werk gaat ook daar gewoon door en zal veelal door flexibele krachten moeten worden ingevuld.'

Voorzichtig optimistisch

Dat laatste wordt beaamd door Ludo van Mossel, vestigingsmanager van Interme­diair in Deventer, een uitzendbureau dat ook vestigingen heeft in Zwolle, Apeldoorn en Epe: ‘Ook voor bedrijven die hebben moeten afslanken, maar tot nu toe hebben weten te overleven, gaan de activiteiten gewoon door. Je ziet nu dat daar veel gaten worden opgevuld door tijdelijk personeel.' Van Mossel is voor­zichtig optimistisch over 2010: ‘In tegen­stelling tot wat er is voorspelt en wat ik lees in het vaktijdschrift van onze brancheorganisatie, is de markt voor uit­zendwerk in deze regio niet ingestort. Integendeel, want na de zomer hebben we geregeld aanvragen voor leuke tijde­lijke en zelfs vaste banen gekregen. Met name vanuit de administratieve sector is er sprake van een toenemende vraag naar tijdelijk personeel.'

Moeilijke periode achter de rug

De vestigingsmanager van Intermediair in Deventer kijkt met spanning uit naar 2010: ‘Het zou mooi zijn als we een lich­te omzetgroei kunnen realiseren, maar ik zou al heel tevreden zijn als de markt sta­biel blijft. De uitzendbranche, en dan met name de grotere bureaus, heeft een moei­lijke periode achter de rug. Wij hebben daar, als relatief kleine speler met voorna­melijk MKB-klanten, niet zo heel veel van gemerkt.'

Stabiel klantenportfolio

Wat volgens Ludo van Mossel ook bij­draagt aan het positieve gevoel, is dat nu voor veel bedrijven duidelijk is wat het effect van de economische crisis is: ‘Vorig jaar was iedereen nog in het ongewisse over wat de crisis teweeg zou brengen. Nu duidelijk is dat we moeten inkrim­pen, durven bedrijven ook weer vooruit te kijken en daar naar te handelen. Wij sluiten dit jaar in ieder geval met een goed gevoel af. Onze klantenportfolio is stabiel gebleven en eigenlijk hebben we alleen in de bouw een daling van de vraag geconstateerd, maar daarvoor geldt dat het nog wel even duurt voordat het herstel intreedt.'

Bron: De Ondernemer