HomeUncategorizedPraktijkrichtlijn voor inspectie van palletstellingen gepubliceerd

Praktijkrichtlijn voor inspectie van palletstellingen gepubliceerd

Palletstellingen zijn magazijnstellingen voor de opslag van gepalletiseerde goederen. Elke pallet is rechtstreeks bereikbaar voor de magazijntruck of hefkraan. Omdat deze stellingen een dragende functie hebben, moet de staat van onderhoud regelmatig worden geïnspecteerd. Ook moet worden gecontroleerd of de palletstelling nog veilig kan worden gebruikt. Een handig hulpmiddel hierbij is de onlangs gepubliceerde NPR 5055-1.

NPR 5055-1 heet voluit: ‘Magazijnstellingen – Arboverantwoordelijkheden en controlelijsten voor de periodieke inspectie op juist gebruik en staat van onderhoud – Deel 1: Palletstellingen'.

Deze praktijkrichtlijn is een hulpmiddel voor de gebruiker van de stelling bij het in stand houden van het veilige draagvermogen van de stelling en het realiseren van een veilige werkomgeving in het magazijn. De NPR bevat controlelijsten met vragen die moeten worden beantwoord. Deze lijsten zijn in het bijzonder bedoeld voor de medewerker die voor de magazijnveiligheid verantwoordelijk is, voor de veiligheidsfunctionaris/preventiemedewerker en voor de jaarlijkse onafhankelijke deskundige-inspectie. Deze inspectie staat voorgeschreven in de Europese norm EN 15635. De periodieke inspecties hebben ook tot doel om ervoor te zorgen dat de feitelijke gebruiksomstandigheden niet strijdig zijn met het stellingontwerp.