HomeUncategorizedPak Op onderzocht uitwerking Duitse Verpakkingsverordening

Pak Op onderzocht uitwerking Duitse Verpakkingsverordening

Nederlandse exporteurs die de Duitse Verpakkingsverordening (‘Verpackungs-verordnung’ of ‘VerpackV’) niet naleven riskeren een boete of krijgen te maken met een leveringsverbod. Duitsland en Nederland baseren zich op dezelfde Europese Richtlijn voor Verpakking en Verpakkingsafval 94/62. Toch is de uitwerking ervan voor bedrijven in beide landen heel verschillend. Pak Op kent de situatie in Nederland door en door. Het Besluit Verpakkingen en de Nederlandse Verpakkingenbelasting kennen voor ons geen geheimen. Vragen van klanten over de Duitse Verpakkingsverordening brachten Pak Op er toe ook die situatie te willen doorgronden. Daarom deden we onderzoek naar de Verpakkingsverordening in Duitsland en hebben we dat omgezet in dienst-verlening voor Nederlandse exporteurs.

Op basis van input van klanten konden we praktische vragen en enkele casussen opstellen. Die legden we voor aan de Duitse organisaties waaraan een Nederlandse exporteur die aan de Verpakkingsverordening wil voldoen zijn verplichtingen kan overdragen (de ‘Duaal systeemorganisaties’). Hiermee hebben we een netwerk opgebouwd in Duitsland en inzicht gekregen in onderscheidende aspecten van de verschillende organisaties waarmee Nederlandse bedrijven afspraken kunnen maken.

Resultaat hiervan is, dat Pak Op de verantwoordelijkheden voor Nederlandse exporteurs kent en de dynamiek die deze wetgeving veroorzaakt doorgrondt. We hebben de verschillen tussen de grote hoeveelheid Duaal systeemorganisaties in kaart gebracht voor wat betreft prijzen, aanmeldprocedures, voorwaarden en de toepassing van brancheoplossingen.

Pak Op zet kennis om in dienstverlening
Deze kennis ontwikkelden we om er bedrijven praktisch mee van dienst te kunnen zijn. Met betrekking tot de Duitse Verpakkingsverordening, helpt Pak Op bedrijven met:

  • Een reactie op brieven die ze van Duitse klanten ontvangen.
  • Uitleg over, en begeleiding van, de ‘Vollständigkeitserklärung’ die sommige bedrijven vóór 1 mei 2009 moeten deponeren in Duitsland.
  • Uitleg door middel van een presentatie op maat.
  • Het licenseren van verkoopverpakkingen in Duitsland.
  • Het versturen van brieven aan Duitse afnemers voor het bevestigen van inzameling en herverwerking van bedrijfsafval dat ontstaat bij het uitpakken van hun leveringen.

Voor meer informatie:
Cathrien Ruoff
T (070) 35 84 762
www.pakop.nl