HomeUncategorizedJuist na de crisis dreigt zwaar weer voor veel organisaties

Juist na de crisis dreigt zwaar weer voor veel organisaties

De economische crisis lijkt op afzienbare termijn ten einde te komen, maar daarmee zijn de problemen voor bedrijven en organisaties nog niet voorbij. Het faciliteren van nieuw leiderschap en het behoud van personeel zijn de grootste post-crisis uitdagingen. Bedrijven en overheid doen er goed aan daarop nu al actie te ondernemen.

Steeds meer tekenen van herstel na de crisis doen zich voor. Over enige tijd lijkt er weer een periode van groei aan te breken. Om zo snel mogelijk te kunnen profiteren van het herstel, is het voor organisaties zaak juist lessen te trekken uit de crisis en orde op zaken te stellen. CHC Research introduceert op maandag 16 november instrumenten en diensten die daarbij helpen.

Falend leiderschap

De kredietcrisis kent veel oorzaken, maar één van de meest in het oog springende is het falen van leiderschap en management. Perverse (financiële) prikkels, eigenbelang en het najagen van status hebben veel organisaties in grotere problemen gebracht dan nodig was geweest. Nu het einde van de crisis in zicht komt, wordt het zaak organisaties zo in te richten dat ze constructief leiderschap ondersteunen.

Cruciaal personeel

Bovendien dreigt direct na de crisis het acute gevaar van verlies van personeel op cruciale posities. Uit de ervaring na eerdere crises weten we, dat medewerkers nu blijven omdat ze kiezen voor zekerheid, maar dat juist de talenten zich weer gaan roeren op de arbeidsmarkt zodra de eerste tekenen van herstel doorzetten. De beste mensen lopen het eerste weg, is de les die uit eerdere crises kan worden getrokken. De taak voor organisaties die het effect van de crisis zoveel mogelijk willen bekorten, ligt dan ook in het behouden van de juiste mensen.

Psychologische inzichten

Zowel het faciliteren van goed leiderschap als het behoud van cruciaal talent kan niet zonder diepgaand inzicht in de interactie tussen het “menselijk kapitaal” binnen de organisatie enerzijds, en de organisatorische context. De laatste wetenschappelijke inzichten uit de psychologie helpen daarbij.

De evolutionaire psychologie, die het verklaren en voorspellen van gedrag baseert op inzicht in het functioneren van het menselijk brein, in interactie met de context waarin mensen zich bevinden, vormt de basis voor de nieuwe instrumenten en diensten van CHC Research. Door middel van online vragenlijsten kunnen bedrijven en non-profitorganisaties de medewerkertevredenheid en de valkuilen in de eigen organisatie snel en helder in kaart brengen. Vervolgens kan door middel van training en advies de organisatie worden geholpen de post-crisis uitdagingen aan te gaan.

Onderzoek met de instrumenten van CHC Research levert inzicht op op verschillende niveaus: van de individuele medewerker tot afdelings- en organisatieniveau. Op alle niveaus krijgen medewerkers en groepen een helder zicht op de valkuilen in het eigen gedrag, en ontvangen zij handvatten om gedrag èn context beter aan te laten sluiten op de persoonlijke – en organisatiedoelen.

Bron: Managersonline.nl