HomeUncategorizedJongeren ervaren crisis als minder ernstig

Jongeren ervaren crisis als minder ernstig

Jongeren zijn minder somber gestemd over de economische crisis dan de gemiddelde Nederlander. Uit het Onderzoeksrapport Jeugdwerkloosheid van Ruigrok NetPanel in opdracht van het ministerie van Jeugd en Gezin blijkt dat 38% van de jongeren de crisis als ernstig beschouwt. 43% zegt er mee te maken te hebben, maar een meerderheid van 57% merkt er niets van. Verder verwacht 63% dat de crisis eind 2010 voorbij is.

Meisjes vinden de crisis ernstiger dan jongens. Meisjes geven de ernst van de crisis gemiddeld een 3,2 op een schaal van 1 tot 5. Bij jongens is dat een 3,0. Hoogopgeleiden denken vaker (31%) dan laagopgeleiden (22%) dat de economie pas in 2011 weer aantrekt. Jongeren die maximaal 12 uur in de week werken verwachten vaker (43%) dan jongeren die niet werken (31%) dat de economie zich in 2010 al herstelt.

Van alle ondervraagde jongeren zegt 68% zijn of haar uitgavenpatroon niet te hebben aangepast aan de crisis. Meisjes doen dat vaker (23%) dan jongens (17%). Wel denkt 67% van de jongeren dat er door de crisis minder banen voor jongeren zullen zijn en 28% meent dat meer jongeren dan normaal hun baan kwijtraken. Jongens denken bij baanverlies sneller weer aan het werk te zijn dan meisjes.

Bron: MD Weekly