HomeUncategorizedEconomische crisis maakt werknemers honkvaster

Economische crisis maakt werknemers honkvaster

De economische crisis maakt werknemers in Nederland honkvaster, aldus het CPB. In het tweede kwartaal zijn duidelijk minder mensen van werkgever veranderd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de arbeidsmobiliteit. In het tweede kwartaal van dit jaar waren er 150.000 werknemers die in het eerste kwartaal nog elders emplooi hadden. Een jaar eerder waren er 200.000 mensen die van het eerste op het tweede kwartaal van baan wisselden.

‘De arbeidsmobiliteit is zeer gevoelig voor de conjunctuur', zegt hoofdeconoom Michiel Vergeer van het CBS. ‘Hier is sprake van een omslag die het gevolg is van de sterk veranderde economische omstandigheden.'

Vergeer zegt dat op grond van de gang van zaken in het verleden moet worden verwacht dat de mobiliteit van werknemers verder afneemt. ‘Toch blijven werknemers nog veel van baan veranderen. Er is nog steeds sprake van een flinke arbeidsmobiliteit', meent Vergeer.

Over heel 2008 wisselden nog 750.000 mensen van werkgever. Dat is ongeveer 12% van alle 6,2 mln werknemers in loondienst.

Het nieuwe cijfer betekent op jaarbasis dat toch nog bijna 10% van de werknemers van baan wisselt. In hun boek over de recessie tonen Coen Teulings en Casper van Ewijk, beiden directieleden van het Centraal Planbureau, zich zeer kritisch over de deeltijd-WW. Ze stellen dat deze de werkloosheid versluiert en maken 0ok het punt dat het de mobiliteit op de arbeidsmarkt frustreert.

‘De populariteit van de deeltijd-WW berust op de idee dat er in tijden van crisis geen enkele nieuwe baan beschikbaar is en dat mensen maar het beste op hun huidige baan kunnen blijven zitten. Maar dat is een misvatting', stellen Teulings en Van Ewijk. Ze verwijzen naar de jaren 2001 tot en met 2004 toen ondanks de zwakke conjunctuur de arbeidsmobiliteit relatief hoog bleef. De nieuwe cijfers van het CBS bevestigen dat dit ook nu weer het geval is.

Het CBS geeft aan dat er een zeer sterk verband is tussen mobiliteit en leeftijd. Van het eerste op het tweede kwartaal verwisselde gemiddeld 2,4% van de werknemers van baan. Bij de 55-plussers is die score met 0,6% echter heel veel lager. Van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar ging het om 5,4%.

Bron: Financieele Dagblad