HomeUncategorizedDe bestelauto en de fiscus

De bestelauto en de fiscus

Een bestelauto is niet zomaar een auto met laadruimte. Er zijn diverse voorwaarden gesteld aan afmetingen van laadruimte en cabine. Wanneer beschikt een bestelauto over een grijs kenteken? En wat heeft dat voor consequenties voor bijvoorbeeld de fiscale bijtelling en de bpm? Een bestelauto is niet zomaar een auto met laadruimte. Er zijn diverse voorwaarden gesteld aan afmetingen van laadruimte en cabine. Wanneer beschikt een bestelauto over een grijs kenteken? En wat heeft dat voor consequenties voor bijvoorbeeld de fiscale bijtelling en de bpm?

Een bestelauto is een motorrijtuig met een laadruimte die in het geheel is voorzien van een vlakke laadvloer en die voldoet aan de in de wet opgenomen verdere voorwaarden ter zake van de afmetingen van de laadruimte en cabine .
Bijtelling voor privé-gebruik

Normaal gesproken krijgt iemand die met een auto van de zaak rijdt te maken met bijbetaling als hij er ook privé in rijdt. Dit geldt ook voor ondernemers of werknemers die met een bestelauto op grijs kenteken per jaar meer dan 500 kilometer privé rijden. Wanneer zij kunnen aantonen dat zij per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijden met de auto, zijn zij vrijgesteld van de bijtelling.

Uitzonderingen

De Belastingdienst maakt uitzonderingen voor situaties waarin een ter beschikking gestelde bestelauto (bijna) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. Dat is bijvoorbeeld zo bij een auto met alleen een bestuurdersstoel en waarvan de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast.

Ook wanneer een werknemer de bestelauto niet kan gebruiken buiten werktijd, bijvoorbeeld omdat hij de auto op het complex van het bedrijf moet achterlaten waar hij na werktijd geen toegang toe heeft, is geen bijtelling verplicht..

Bestuurdersstoel

Gebruikt een werknemer een auto die alleen een bestuurdersstoel heeft toch voor privé-gebruik, dan krijgt hij een bijtelling op basis van de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik. Die waarde is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de kilometerprijs van de bestelauto en verminderd met de eigen bijdrage van de werknemer. Op kalenderjaarbasis mag de uitkomst per saldo niet negatief zijn. Woon-werkverkeer telt hierbij niet mee.

Meerdere bestuurders

Maken per bedrijf meerdere werknemers in dezelfde week of maand gebruik van één en dezelfde bedrijfsauto dan is het bijhouden van een kilometeradministratie onbegonnen werk. Denk hierbij aan het werk in ploegendiensten. De werkgever kan door betaling van € 300,- aan eindheffing loonbelasting deze verplichting afkopen.

Bpm

Belasting van personenauto's en motorrijwielen is een belasting die voor iedere geregistreerde personenauto, motorrijwiel of bestelauto in Nederland moet worden betaald. De bpm wordt berekend over de netto catalogusprijs van het voertuig. Deze netto catalogusprijs is de catalogusprijs minus de omzetbelasting.

Vrijstelling bpm

Ondernemers krijgen automatisch een vrijstelling van bpm voor een bestelauto. Zij hebben daar echter alleen recht op als zij als btw-ondernemer worden aangemerkt en zij de auto voor minimaal 10% zakelijk gebruiken. Voldoet een ondernemer daar niet aan, dan moet hij alsnog de bpm op aangifte betalen.

De eigenaar van een bestelauto krijgt ook te maken met een naheffing bpm als de bestelauto niet meer voldoet aan de definitie van een bestelauto. Dat is bijvoorbeeld het geval als het tussenschot tussen de laadruimte en de bestuurdersstoel is verwijderd. De staatssecretaris van Financiën heeft deze regel versoepeld, hoewel de details daarover nog niet bekend zijn. Hij heeft dat aangekondigd in de beantwoording van Kamervragen over een kwestie waarbij een ondernemer een naheffing kreeg, omdat hij het tussenschot had verwijderd, om eenmalig een groot bedrijfsartikel te vervoeren.

(Terug)betalen bpm

Ook als een ondernemer niet langer voldoet aan de voorwaarden, moet hij dit zelf melden bij de Belastingdienst. De bestelauto wordt dan voor de motorrijtuigenbelasting weer ingedeeld in het normale tarief. Gebeurt dit binnen vijf jaar na het in gebruik nemen van de bestelauto, dan moet de ondernemer bovendien op aangifte de (resterende) bpm voldoen.

Dat is alleen anders wanneer hij de bestelauto verkoopt aan een andere ondernemer (die de auto voor meer dan 10% gaat gebruiken in zijn onderneming) of wanneer sprake is van export, sloop of diefstal van de bestelauto.

Let op: wordt de bestelauto omgebouwd, waardoor deze niet meer voldoet aan de definitie van bestelauto, dan moet altijd bpm worden betaald, behalve als de auto 25 jaar oud is.

Gebruikte bestelauto

Verkoopt een ondernemer zijn bestelauto aan een andere ondernemer, dan hoeft hij geen bpm af te dragen. Hiervoor moet een gezamenlijk verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Wordt de bestelauto verkocht aan een particulier, dan moet wel de rest-bpm op aangifte worden betaald.

Investeringsaftrek

Een ondernemer heeft recht op investeringsaftrek bij de aanschaf van een bestelauto. Hij mag deze investering (aankoopbedrag exclusief btw) bij alle andere investeringen van € 450 of meer tellen en over dit totaalbedrag kan hij investeringsaftrek opvoeren.

Afschrijven

Bij koop of finance lease van een bestelauto wordt de auto op de balans geactiveerd. Let wel, hij komt voor de aanschafprijs, exclusief btw en de teruggevorderde bpm aan de activazijde te staan. De restwaarde wordt bepaald door de accountant en het aantal jaren waarover wordt afgeschreven. Het verschil tussen de aanschafprijs exclusief btw en bpm en de restwaarde wordt in gelijke termijnen over de jaren afgeschreven.

Bron: DeOndernemer.nl