HomeUncategorizedAndere verpakking geeft problemen bij paprika

Andere verpakking geeft problemen bij paprika

Het gebruik van goedkopere verpakkingen zorgt voor kwaliteitsproblemen bij paprika. Volgens het Kwaliteitscontrolebureau (KCB) is de concurrentiepositie van Nederlandse telers goed, maar staat de houdbaarheid van paprika's dit jaar onder druk. Volgens buitenlandinspecteur van de KCB Fred Jacobs moeten telers aandringen op gebruik van afdekvellen of gesloten dozen. Door de afzetcrisis staat deze verpakking onder druk.

“Er is een tendens dat door de slechtere prijzen, goedkoper verpakkingsmateriaal wordt gebruikt. Vaak zijn dat open dozen of poolfusten zonder afdekvel. Met de lage temperaturen in distributiecentra leidt dat te snel tot zachte producten”, zei hij gisteren op de Landelijke Paprikadag in Nieuwegein.

Telers moeten hun product beter beschermen tegen schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid en zo het goede imago beschermen. Maar vaak zijn het afnemers die vragen om deze goedkope verpakking, stelde een teler. “Dan moet je die afnemer tegen zichzelf in bescherming nemen”, reageerde de inspecteur.

Volgens Jacobs is steelrot een hardnekkig Nederlands probleem dat ook aan de verpakking gerelateerd is. Te vaak ziet hij steelrot hele flowpack-verpakkingen aantasten. “De luchtvochtigheid neemt in deze verpakkingen toe tot bijna 100 procent. Rot breidt dan in snel tempo uit.”

Nederlandse telers zagen vooral in het eerste deel van het seizoen meer kwaliteitsproblemen dan normaal, zoals de gebroken staartjes. Toch zag Jacobs verbeteringen in het kwaliteitsbeeld. Zo komt steelrot iets minder voor en viel ook de aantasting door ouderdomstip mee. Toch signaleert hij een verslechtering van de houdbaarheid voor paprika dit jaar.

Jacobs onderstreepte het belang van kwaliteit. In het voor- en naseizoen bepaalt dat de inkoop. Aan het einde van het Spaanse seizoen is de kwaliteit van Spaans product zwak en hebben inkopers een bonus over voor Nederlands product. Juist vroeg in het seizoen kampte Nederlandse paprika met dikke stelen.

Bron: Agrarisch Dagblad