HomeUncategorizedAminozuren in folie absorberen zuurstof

Aminozuren in folie absorberen zuurstof

Een aminozuur/cobalt complex, geïntegreerd in de verpakking, absorbeert zuurstof en handhaaft zo kwaliteit van levensmiddelen. Franse wetenschappers (afkomstig van diverse instituten) maakten Co(II)(L-proline)2(H2O)2 aan. Het is een complex in vaste fase bestaande uit Co(II) en het aminozuur L-proline. Zowel in waterige oplossingen als gedispergeerd in een PVA-film (polyvinylalcohol) werd zuurstofabsorptie vastgesteld. In beide gevallen startte deze vrij snel en bereikte een maximum van 2,5 mg O2/ g complex.

Deze waarde kan worden vergeleken met deze die commercieel beschikbaar zijn. De maxima daarvan bevinden zich tussen 0,07 en 70 mg/g. De vorsers zullen nu verder onderzoek verrichten, dat onder andere zal moeten uitwijzen voor welke productgroepen (bvb. vochtige/droge levensmiddelen) deze absorber in aanmerking komt. Ook moet worden nagegaan in hoeverre het economisch haalbaar is deze te integreren in verpakkingsfolies voor voedingswaren.

Restzuurstof in verpakking kan de kwaliteit van verpakte levensmiddelen sterk doen dalen. Zowel microbiologische (bvb. groei van zuurstofminnende bacteriën) als chemische (bvb. verkleuring) processen kunnen daardoor immers ingrijpende veranderingen teweeg brengen.
Dergelijke zuurstofabsorbers kunnen aanwezig zijn in de vorm van labels, vastgemaakt aan de binnenkant van verpakkingen. De aandacht neemt toe voor deze, die in de folie zijn geïntegreerd.

Bron: Engineeringnet