HomeNieuwsVerpakkingenZotefoams ontwikkelt drankverpakking van monomateriaal ReZorce

Zotefoams ontwikkelt drankverpakking van monomateriaal ReZorce

Tijdens een exclusief preview-event gaf Zotefoams, een toonaangevende aanbieder op gebied van cellulaire materialen, een uitgebreide toelichting op de voortgang van het project voor gezamenlijke ontwikkeling met Refresco. Dit project behelst de ontwikkeling en markttesten van ReZorce, de monomateriaal-barrièreverpakking van Zotefoams, in toepassingen voor drankverpakkingen.

Refresco is de grootste onafhankelijke leverancier van oplossingen voor de drankensector ter wereld die levert aan marktleiders in de retailsector en A-merken, met productiefaciliteiten in Europa, Noord-Amerika en Australië. De overeenkomst tussen Refresco en Zotefoams is gericht op ontwikkeling van drankverpakkingen met ReZorce voor een grote Europese retailer tot en met markttesten.

De inleidende spreker Paul Polman, een voormalige CEO van Unilever die tegenwoordig wereldwijd campagne voert voor meer duurzaamheid, roemde tijdens het event ReZorce als een stap voorwaarts richting circulariteit in een markt waar dit voorheen niet mogelijk leek. Ook merkte hij op dat de sleutel tot een circulaire economie ligt in de eenvoud van materialen en ontwerp. Daarnaast wees hij erop dat het feit dat ReZorce probleemloos kan worden opgenomen in de normale recyclingstromen voor huishoudelijk afval, er sterk toe zal bijdragen dat het product daadwerkelijk wordt gerecycled. Tevens uitte hij zijn zorgen over het gebruik van het woord ‘recyclebaar’ dat op veel soorten verpakking wordt gebruikt, aangezien recycling van sommige verpakkingen juist heel lastig is. “Dit woord is totaal inhoudsloos,” aldus de Polman: “Het belangrijkste woord moet ‘gerecycled’ zijn.”

Neil Court-Johnston, directeur van de business unit MuCell Extrusion LLC van Zotefoams dat het microcellulaire schuim maakt waarmee ReZorce wordt geproduceerd, vertelde meer over het traject van concept naar marktintroductie van dit revolutionaire product. “De traditionele drankverpakking kwam in de jaren 1950 op de markt en het ontwerp is tot de dag van vandaag fundamenteel hetzelfde gebleven”, zei hij. “De barrière-eigenschappen van ReZorce maken het zeer geschikt voor uiteenlopende verpakkingsoplossingen. Maar we richten ons nu eerst op drankverpakkingen omdat niemand, waar dan ook ter wereld, lijkt te werken aan circulariteit. En dit is een heel groot probleem, gezien het feit dat er jaarlijks over de hele wereld ongeveer 250 miljard drankpakken worden gebruikt.”

“Het jaarrapport van de Ellen MacArthur Foundation schetst een grimmig beeld van de problemen waarmee producenten in de FMCG-sector kampen als het erom gaat hun doelen voor reductie van afval en CO2-uitstoot te halen. Deze problemen worden deels veroorzaakt doordat de verpakkingen van sommige producten zo complex zijn”, aldus Court-Johnston. “Voor wat betreft drankverpakkingen denken wij dat ReZorce de oplossing is. Uit onafhankelijk beoordeelde evaluaties van de levenscyclus blijkt dat voor een literpak van ReZorce slechts half zoveel energie en water nodig is als voor een traditioneel drankpak met karton en dat het aardopwarmingsvermogen ervan maar liefst 55% lager is. Bovendien voldoet het materiaal aan alle actuele en voorgestelde wetgeving die is bedoeld om een meer circulaire economie te stimuleren.”

Court-Johnston vertelde het publiek over de voortgang van het gezamenlijke project van Zotefoams en Refresco. Hij meldde dat verpakkingen van ReZorce worden geproduceerd in een van de vestigingen van Refresco in Europa. Dit gebeurt met een machine die is ontworpen voor traditionele drankverpakkingen van samengestelde materialen en is aangepast met specifiek hiervoor ontwikkelde onderdelen. De bedrijven stellen nu procedures voor compliance- en kwaliteitstesten op, die vereist zijn voor de commerciële productie van drankverpakkingen.

Ook vertelde Court-Johnston hoe Zotefoams in zijn woorden “een coalitie voor betere drankverpakkingen” had gecreëerd. Hierin nemen toonaangevende bedrijven op gebied van extrusie, drukwerk, conversie, bottelen, verpakken en recycling deel, met als doel om ReZorce op de markt te brengen als een circulaire alternatief voor het gebruikelijke drankpak van samengestelde materialen en daar mogelijk zelfs een gesloten kringloop voor te maken.

Zotefoams kondigde vandaag ook aan dat het een overeenkomst heeft gesloten met Südpack Verpackungen SE & Co. KG, een marktleider op gebied van polymeerextrusie, waarbij Südpack een productiecapaciteit biedt voor maximaal 100 miljoen ReZorce-verpakkingen per jaar. Dirk Hardow, directeur van Functional Films & Compounds bij Südpack, zegt: “Met onze functionele folie dragen we bij aan de productie van een verpakkingsconcept dat de vereisten in de Richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval van de EU vervult voor recyclebaarheid en het aandeel gerecycled materiaal.”

Er volgde nog een levendige paneldiscussie waarin Paul Polman en David Stirling, de CEO van Zotefoams Group, gezelschap kregen van Coert Michielsen, Chief Officer inkoop en productie bij Refresco, Willemijn Peeters, oprichter en directeur van de consultancy voor ecologische duurzaamheid SEArious Business en Chris Hanlon, commercieel directeur voor polymeren bij de recyclingspecialist Biffa.

David Stirling merkte op: “Onze aankondigingen van vandaag maken duidelijk dat dit project steeds meer vaart krijgt. Wij zijn er trots op dat Refresco, een marktleider in de sector, het potentieel van ReZorce onderkent en met ons samenwerkt om de marktintroductie te versnellen.”

“We zijn heel blij dat we deze mijlpaal hebben bereikt en daarmee aantonen dat ReZorce hard op weg is om een op de markt verkrijgbaar product te worden dat met de bestaande infrastructuur kan worden opgeschaald.”

“Retailers en merkeigenaren weten dat er behoefte is aan een duurzaam alternatief voor de bestaande drankpakken en dat ReZorce die behoefte vervult: het is volledig recyclebaar via de normale inzameling, heeft een gehalte aan gerecycled materiaal dat voldoet aan de limieten in de Richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval van de EU en heeft ook een lagere koolstofvoetafdruk.”

www.zotefoams.com