HomeNieuwsWat betekent CLP voor REACH?

Wat betekent CLP voor REACH?

vnci-logoSinds 20 januari 2009 is de zogenaamde CLP-verordening van kracht. Deze verordening bevat niet alleen de nieuwe voorschriften voor het indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels, maar ook een aantal artikelen waarmee de REACH-verordening wordt gewijzigd. Dit is nodig, bijvoorbeeld omdat in de REACH-verordening wordt verwezen naar regelingen (in de stoffenrichtlijn en preparatenrichtlijn) die inmiddels of in de nabije toekomst worden ingetrokken.

Een andere belangrijke reden is dat vanwege CLP de wettelijke eisen aan het veiligheidsinformatieblad veranderen. Ook de uitbreiding van taken en bevoegdheden van het ECHA vanwege CLP moeten in wetgeving – de REACH-verordening – worden verankerd. De CLP-artikelen van belang zijn 57, 58 en 59. Deze 3 worden hieronder toegelicht.

Sinds de inwerkingtreding van CLP op 20 januari 2009 zijn vanwege CLP-artikel 57 de REACH-bepalingen over bijvoorbeeld de chemische veiligheidsbeoordeling en het veiligheidsinformatieblad gewijzigd. De melding van indeling en etikettering voor de inventaris van indelingen en etiketteringen is nu geregeld in CLP en de overeenkomstige verplichtingen in de oorspronkelijke REACH-tekst zijn geschrapt. Daarnaast is in dit artikel bijvoorbeeld geregeld dat in de REACH-tekst de woorden ‘preparaat' en ‘preparaten' worden vervangen door ‘mengsel' en ‘mengels'.

CLP-artikel 58 bevat wijzigingen voor REACH die op 1 december 2010 ingaan. Op dat moment worden de etiketteringseisen uit de stoffenrichtlijn ingetrokken. Als laatste bevat CLP-artikel 59 wijzigingen voor REACH die 1 juni 2015 ingaan.

Bekijk alle CLP-vragen en -antwoorden op www.vnci.nl/clp.