HomeNieuwsVVD wil afschaffing verpakkingsbelasting

VVD wil afschaffing verpakkingsbelasting

vvdVanuit een aantal politieke partijen zijn vragen gesteld over de belastingplannen voor 2010. Zo vraagt de VVD hoe lang het nog moet duren alvorens bij het kabinet het inzicht doorbreekt dat de verpakkingenbelasting beter kan worden ingetrokken. Echter afschaffing wordt niet overwogen omdat dit haaks zou staan op de door het kabinet beoogde (fiscale) vergroening. Ook vraagt de VVD of al een nadere kwantificering kan worden gegeven van de daling van de lokale afvalstoffenheffing als gevolg van het verpakkingenbesluit.

Het voordeel zou uitkomen op gemiddeld €11 per huishouden. Aangegeven wordt dat dit bedrag gebaseerd is op de situatie in 2012 en dat dit nog niet bereikt is. Ook lokale factoren zouden een rol spelen zoals verwerkingstarieven en de gekozen inzamelstructuur. Afvalstoffenheffing mag hooguit kostendekkend zijn. Gemeenten zullen doorgaans de balans opmaken bij het vaststelen van de heffing voor een nieuw kalenderjaar.

Bron: NVC/Kamerstuk 32130, nr.7, 2 november