HomeNieuwsVouwkartonnagesector geconfronteerd met prijsverhogingen karton en toename levertijden

Vouwkartonnagesector geconfronteerd met prijsverhogingen karton en toename levertijden

kartonAls gevolg van de toename van de vraag enerzijds en afbouw van capaciteit anderzijds zijn de levertijden van verschillende specificaties vouwkarton drastisch toegenomen, in sommige gevallen tot 14 weken. De aardbeving in Chili heeft gevolgen voor de pulp productie wereldwijd en de kartonleveranties naar Europa. De oud papierprijs stijgt met name door de toegenomen behoefte in zowel Europa als China.

De daardoor sterk gestegen prijzen voor zowel pulp voor virgin fiber specificaties, als de zeer drastisch gestegen oud-papier prijzen voor gerecycled karton in combinatie met de slechte resultaten van de kartonfabrieken over 2008 en 2009 leiden ertoe dat de kartonleveranciers er niet omheen kunnen forse prijsverhogingen door te berekenen aan hun afnemers in de vouwkartonnage-industrie. Met een aandeel oplopend tot 70% is vouwkarton verreweg de belangrijkste kostenpost voor de productie van vouwkartonverpakkingen voor de levensmiddelenindustrie.

ecma-nederland-logoDe aangekondigde en deels reeds doorgevoerde grondstofprijsverhogingen verhogen de druk op de marges van de producenten van vouwkartonverpakkingen. Dit alles geschiedt in een fase dat hun afnemers zich genoodzaakt zien hun geslonken voorraden aan te vullen en daarbij onder invloed van nieuwe wet- en regelgeving over te schakelen op duurdere basismaterialen die voldoen aan strengere voedselveiligheidseisen. Voorzitter Vic Acket van ECMA Nederland wijst voorts op de administratieve lastenverzwaringen die hiermee gemoeid gaan voor ondernemers in zijn branche: “Risicomanagement is een belangrijk aspect geworden van de bedrijfsvoering binnen de voedselketen en als laatste schakel vóór de verpakkende sector gaat onze branche haar aandeel in de gezamenlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg. Dat vergt echter wel de nodige investeringen in kennis en onderzoek, in proces- en productinnovatie en in het vastleggen van administratieve procedures met onze leveranciers en afnemers.“

Kijk voor meer informatie op www.ecma.org.