HomeNieuwsVerpakkingenbelasting wordt heffing Afvalfonds Verpakkingen

Verpakkingenbelasting wordt heffing Afvalfonds Verpakkingen

In het kader van de lastenverlichting voor het bedrijfsleven heeft het Kabinet besloten om per 1 januari 2013 de verpakkingenbelasting om te zetten in een heffing van het Afvalfonds Verpakkingen. Deze heffing zal aanmerkelijk lager zijn dan de huidige belasting. Het Afvalfonds Verpakkingen zal vanaf 2013 gaan heffen bij alle ondernemingen die nu verpakkingenbelasting betalen. Deze ondernemingen zijn bij de Belastingdienst bekend en zullen door hen in september worden geïnformeerd over de wijzigingen. Omdat het verplicht is deze heffing te betalen, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zo nodig hierop handhaven.

Kijk voor meer informatie op www.fondsverpakkingen.nl.

Bron: FoodHolland.nl