HomeNieuws"Verpakkingenbelasting niet duurzaam"

“Verpakkingenbelasting niet duurzaam”

nvcDe verpakkingenbelasting is niet duurzaam. De omstreden heffing zal dan ook op termijn geheel verdwijnen, of veranderen in een extra BTW op verpakte producten van zo’n 0,2%. Deze conclusie werd getrokken na afloop van het NVC Actualiteitencollege De Toekomst van de Verpakkingenbelasting dat op 14 september door BDO CampsObers Belastingadviseurs gegeven werd. Voor het opheffen van de belasting pleit, dat de grondslag fundamenteel verkeerd gekozen is.

Deze is op dit moment de hoeveelheid koolstofdioxide die per kilogram verpakkingsmateriaal vrijkomt. Ten eerste varieert dit getal alnaargelang de wijze waarop de energie wordt opgewekt. Fundamenteler is, dat de toepassing van de verpakking, te weten het verpakken van een product, niet wordt meegenomen. Verpakken is het tijdelijk integreren van een externe functie en een product om het gebruik van het product mogelijk te maken. Per definitie moet dus (de milieubelasting van) het verpakte product en het gebruik daarvan meegenomen worden in de beschouwingen.

De gekozen grondslag heeft ook voor een enorm administratief probleem gezorgd. Iedere materiaalsoort heeft een verschillende ‘carbon footprint’ en dus een verschillend tarief. Dit leidt tot een zeer groot aantal verschillende tarieven en de noodzaak hiervoor weer een vereenvoudiging te vinden. Dit betekent, dat diverse branches speciale afspraken met de Belastingdienst hebben gemaakt zodat er grosso modo per Euro verpakt product een fixed tarief wordt betaald. Bij deze afspraken is de directe koppeling tussen belastingtarief en de oorspronkelijke grondslag verlaten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk per Euro omzet een bedrag aan verpakkingenbelasting te betalen. Inmiddels zijn er elf van dergelijke regelingen, die elkaar gedeeltelijk overlappen. Door een beroep te doen op het gelijkheidsbeginsel kunnen ook bedrijven die geen lid zijn van de betreffende branches, zich wellicht bij de gemaakte afspraken gaan aansluiten.

De toekomstige trend voor de verpakkingenbelasting lijkt duidelijk. De verpakkingenbelasting wordt opgeheven omdat de grondslag fundamenteel fout gekozen is, of evolueert in de richting van een extra BTW op verpakte producten.

Bron: NVC