HomeDossiersDuurzaamheid"Verpakkingen steeds vaker ingezameld, gerecycled en hergebruikt"

“Verpakkingen steeds vaker ingezameld, gerecycled en hergebruikt”

Uit een analyse van officiële data van de EU door Europen blijkt dat verspilling van verpakkingen doordat deze na gebruik bij het restafval eindigen drastisch is afgenomen. Volgens Virginia Janssenss, acting managing director van Europen, is de oorzaak hiervoor voornamelijk te vinden in recycling en in het inzamelen van verpakkingen.

Ondanks een toename van 17,5% in de consumptie van voedsel en frisdrank per huishouden tussen 2000 en 2010, vergrijzing en kleinere huishoudens, is de hoeveelheid non-wood verpakkingen die op de markt zijn gebracht met slechts 5,6% gestegen in de EU-15 zone. Dit geeft aan dat in dit gebied economische groei intussen is losgekoppeld van groei in restafval.

Voor de nieuwe lidstaten geldt een andere trend. Daar is de hoeveelheid nieuw geproduceerde verpakkingen per hoofd van de bevolking gestegen van 79 kg in 2005 naar 84 kg in 2010. Door de grote afname in de oorspronkelijke vijftien lidstaten, is er in de gehele EU-27 alsnog een afname zichtbaar van 160 kg per hoofd van de bevolking in 2005 naar 157 kg in 2010.

Andere cijfers van het rapport van Europen geven aan dat 76% van de nieuw geproduceerde verpakkingen in de EU-27 in 2010 werd ingezameld, tegenover 67% in 2005. Verder werd en in 2005 nog 55% gerecycled en in 2010 was dit gestegen naar 63%. Bovendien is de hoeveelheid restafval afgenomen van 33% in 2005 van de nieuw geproduceerde verpakkingen naar 24% in 2010. Ook in deze gevallen liggen de getallen voor de EU-15 hoger.

Kijk voor meer informatie op www.europen.be.