HomeDossiersDuurzaamheidVerpakkend bedrijfsleven werkt hard mee aan circulaire economie

Verpakkend bedrijfsleven werkt hard mee aan circulaire economie

Uit de jaarlijkse rapportage van het Afvalfonds Verpakkingen blijkt dat in 2016 73 procent van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled is. Dat is opnieuw een groei ten opzichte van het jaar ervoor en is ruim boven de Nederlandse doelstelling van 70 procent. Ook laat Nederland hiermee de EU-doelstelling van 55 procent ver achter zich. Het verpakkende bedrijfsleven neemt duidelijk zijn verantwoordelijkheid en is in Nederland één van de koplopers ten aanzien van de circulaire economie.

Voor alle afval uit huishoudens in Nederland heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de doelstelling geformuleerd dat per 2020 75 procent gerecycled moet worden (de VANG-doelstelling). Het Afvalfonds Verpakkingen verwacht dat dit percentage al in 2017 behaald wordt. Om de gestelde recyclingdoelen te behalen, stimuleert het Afvalfonds Verpakkingen de recycling van verpakkingsafval. Nieuwe, interessante recyclingtechnieken krijgen veel aandacht en er wordt gezocht naar nieuwe afzetmarkten voor gerecycled materiaal.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingen zijn nuttig en belangrijk omdat ze producten bescherming bieden tegen beschadiging tijdens transport en opslag. Bij levensmiddelen zorgt een goede verpakking voor een langere houdbaarheid. De milieu-impact van een verloren gegaan product is meestal veel hoger dan dat van de verpakking. Ook bieden verpakkingen gemak aan de consument, niet alleen tijdens het vervoer, ook in het gebruik en bewaren van producten. De sectoren groothandel/importeurs, voedingsmiddelindustrie en de detailhandel brengen de meeste verpakkingen op de Nederlandse markt. Papier en karton is in gewicht de meest gebruikte materiaalsoort.

In totaal werd er in 2016 3140 kTon aan verpakkingen op de markt gebracht. 1232 kTon waren van papier en karton gemaakt, 684 kTon van hout, 503 kTon van kunststof, 499 kTon van glas, 207 kTon van metaal en 15 kTon overig.

Nascheiding en energieterugwinning

Het verdient uiteraard de voorkeur zoveel mogelijk verpakkingen die kunnen worden gerecycled op de markt te brengen. Het verpakkend bedrijfsleven werkt hier hard aan. Daarnaast vindt op steeds meer plaatsen nascheiding plaats: materialen zoals kunststof verpakkingen worden uit het restafval gescheiden en alsnog gerecycled.

Verpakkingen die niet gerecycled worden, bijvoorbeeld verpakkingen die de consument weggooit in plaats van te scheiden, worden verbrand in ovens die energie terug leveren. In Nederland is het verboden om afval te storten. Op deze manier wordt het huishoudelijk restafval ingezet voor energieterugwinning.

Klik hier voor de publicatie…

Kijk voor meer informatie op www.afvalfondsverpakkingen.nl.