HomeKennisbankMarktinformatieVerkopers van koelvers vlees krijgen te maken met nieuwe etiketeisen

Verkopers van koelvers vlees krijgen te maken met nieuwe etiketeisen

Met ingang van 1 januari 2023 is het voor verkopers van koelvers pluimveevlees verplicht een kader met icoontjes en begeleidende tekst op het etiket te vermelden waarmee consumenten worden gewezen op het belang van hygiëne bij het bewaren en bereiden van het vlees. Dat gebeurt met oog op risico's voor een infectie met salmonella of campylobacter.

Bij niet-voorverpakte producten mag de waarschuwing ook in de vorm van een rolsticker op voor- of achterkant van de verpakking gezet worden, of op een informatieblad, bon of folder die aan de koper wordt meegegeven. De waarschuwingsplicht geldt niet bij diepgevroren pluimveevlees. Het wachten is nu op de goedkeuring van deze Nederlandse wetgeving in Brussel. Als dit rond is stelt KNS meer details beschikbaar, zoals de pictogrammen in goede resolutie en meer informatie over de wijze van weergave op het etiket.

De verplichting voor het plaatsen van een waarschuwing op het etiket van pluimveevlees geldt al sinds 2001, maar de regels daarvoor worden dus waarschijnlijk aangepast. Dat gebeurt na een onderzoek van het RIVM naar de effectiviteit. Een ruime meerderheid van de ondervraagde consumenten bleek een waarschuwing op de verpakking van kippenvlees nuttig te vinden. Tevens werd vastgesteld dat vormgeving en plaats van de waarschuwing de effectiviteit van de boodschap kunnen versterken.

Het Voedingscentrum heeft vervolgens een consumentenonderzoek laten uitvoeren naar een geschikte waarschuwingstekst en vormgeving. De resultaten van dat onderzoek zijn daarna nog besproken met het bedrijfsleven.

Voorafgaand aan de introductie heeft KNS het ministerie verzocht een MKB-toets uit te voeren. Een toets die ingezet wordt om nieuwe wetgeving te controleren op uitvoerbaarheid. Zes leden van KNS en één lid van de Poeliersbond worden betrokken bij de toets. Helaas heeft de MKB-toets niet geleid tot een aanpassing op de etiketteringsregels.

www.knsnet.nl