HomeDossiersDuurzaamheidUGent werkt aan duurzame verpakking op basis van koriander

UGent werkt aan duurzame verpakking op basis van koriander

Onderzoekers van UGent ontwikkelen een duurzame voedingsverpakking op basis van korianderolie en gerecycleerd schaaldierafval die de houdbaarheid van voeding moet verlengen. Het innovatieve extractieproces van die korianderolie kwam eerst tot stand in een internationale samenwerking met Toulouse en trok reeds de aandacht van een industriële partner.

De innovatieve verpakking die momenteel ontwikkeld wordt bestaat uit korianderolie en chitosan, een biopolymeer dat gehaald wordt uit afval van schaaldieren. Die stof heeft van nature een beschermende werking tegen schimmels en bacteriën.

Professor Chris Stevens van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen en zijn team trachten chitosan en korianderolie chemisch aan elkaar te koppelen, met interessante antimicrobiële eigenschappen tot gevolg. “De gesynthetiseerde moleculen die hieruit bestaan kunnen vervolgens worden toegepast als verpakkingsmateriaal voor landbouwproducten en voeding met het oog op een verlengde houdbaarheid”, vertelt Chris Stevens.

De zoektocht naar innovatieve toepassingen voor korianderolie in het doctoraat van bio-ingenieur Evelien Uitterhaegen kadert binnen een samenwerking tussen UGent en het Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT). “Daar heeft het onderzoek zich eerst gericht op het uitwerken van een efficiënt extractieproces met behulp van een hoogtechnologische extruder-pers”, gaat Chris Stevens verder.

Dit nieuwe proces laat zowel de winning van een hoogkwalitatieve olie toe, maar ook de verdere valorisatie van bijproducten uit het resterende droge koriandermeel. Momenteel worden vooral toepassingen in de bouw, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal, verder bekeken. Chris Stevens: “In een bio-gebaseerd economie wordt immers steeds geprobeerd om de natuurlijke grondstoffen zo volledig mogelijk te benutten. Dit aspect is onontbeerlijk in het licht van de huidige duurzaamheidspolitiek.”

Het project om koriander te valoriseren trok ook de aandacht van het Zuid-Franse Ovalie Innovation, een R&D filiaal van twee industriegroepen, Maïsadour en Vivadour. Als industriële partner van het project, oogt Ovalie Innovation nu op het op de markt brengen van de korianderolie. Verder engageert het bedrijf zich ook in de oprichting van een industrieel productieplatform voor het extractieproces.

Kijk voor meer informatie op www.ugent.be.