HomeNieuwsBeurzen en evenementenThema 'Fit for the Future' raakt kern bezoekers Industriële Week 2010

Thema ‘Fit for the Future’ raakt kern bezoekers Industriële Week 2010

industriele-week-2010-logoDe aanmeldingen voor bezoek aan de Industriële Week lopen voor op de vorige editie. De bezoekers zijn optimistisch over de economische ontwikkelingen. Liefst 86% verwacht dat de economie het komende half jaar verder aantrekt. Het zijn enkele van de positieve bevindingen uit een uitgebreid marktonderzoek door beursorganisatie VNU Exhibitions onder eerdere bezoekers en mede gebaseerd op statistieken uit de voorregistratie van bezoekers die hun komst al hebben bevestigd. De Industriële Week is een krachtenbundeling van de vier hoogwaardige vakbeurzen Aandrijftechniek, Industrial Processing, Industry & Automation en Macropak. Dit branchebrede evenement vindt plaats van 5 tot en met 8 oktober 2010 in de Jaarbeurs Utrecht.

Zeker 80% van alle oud-bezoekers heeft de intentie de Industriële Week opnieuw te bezoeken. De groep bezoekers die zich al heeft voorgeregistreerd is geïnteresseerd in gemiddeld 2,3 van de vier beurzen. Van alle ondervraagden geeft 86% aan betrokken te zijn bij investeringsbeslissingen. De helft heeft alweer aankoopplannen voor op de beurs getoonde producten of diensten.

Fit for the Future

Het hoofdthema van de Industriële Week ‘Fit for the Future’ is goed gekozen, vindt 60% van de geënquêteerden. Zij voelen zich sterk tot dit thema aangetrokken. Velen herkennen zich bovendien in één of meer van de vijf actuele subthema’s: Innovatie (37%), Energie (34%), Veiligheid (18%), Milieu (14%) en Partnership (10%).

Optimisme

Het optimisme over de marktontwikkeling van komend jaar komt tot uiting in de verwachting van 86% van de bezoekers dat de economie verder zal aantrekken en dat de helft van de ondervraagden alweer met investeringsplannen rondloopt. Gevraagd naar de mogelijkheden om kostenefficiënter te werken kiest 53% voor de verdere optimalisatie van de productie en 25% voor verdere automatisering.

Besparing energie

Besparing op energie vindt 32% primair van belang uit kostenoverweging en 19% uit oogpunt van duurzaamheid. Bijna acht van de tien bezoekers pleit voor duurzaam gebruik van water in industriële productieprocessen middels hergebruik, filtering en verdere behandeling. Slechts de helft van deze groep verwacht dat de naleving van de in december 2009 ingevoerde Waterwet een positieve bijdrage zal leveren.

Keuze Partnership

Ten aanzien van het aangaan van een partnership luidt de conclusie dat in dit keuzeproces vooral de kwaliteit bepalend is en in mindere mate het prijsaspect. De ervaring met de leverancier zelf of indirect via de markt geeft de meeste doorslag. 55% onderschrijft het belang van relatiebeheer en de functie hiervan als benchmark voor nieuwe leads. Andere keuzemotieven bij het aangaan van een samenwerking zijn Onderhoud & Services (44%), Total Cost of Ownership (39%) en als vierde de prijs (35%).

Rol van innovatie

De rol van de leveranciers en partners bij innovatie is van eminent belang, menen de geënquêteerden: 56% is van mening dat de leverancier in dit traject een belangrijke rol moet spelen. Van deze groep bepleit 34% dat hier meer mee moet worden gedaan en dat tijdens de beurs meer de focus op innovatie wordt gezet. De bezoekers bestempelen zichzelf als innovatief, maar geven aan niet of nauwelijks bekend te zijn met subsidies.

Veiligheid

Veiligheid tenslotte is voor de overgrote meerderheid (82%) van de bezoekers een hot item. Binnen het bedrijf bestaat hier al veel (84%) aandacht voor, concludeert het onderzoek. Bezoekers van de Industriële Week worden uitgebreid geïnformeerd over de branches en de thematieken in de promotiecampagne, bij de exposanten en de activiteiten op de beursvloer, onder andere op het Veiligheid Paviljoen, tijdens het Waterseminar, het Duurzaamheidscongres van de MESA, de Security lezing van ISA en de ontbijtsessies van de FEDA over energiebesparing.

Over de Industriële Week 2010

Van 5 tot en met 8 oktober vinden tijdens de Industriële Week 2010 in Jaarbeurs Utrecht vier toonaangevende vakbeurzen voor de industrie plaats: Aandrijftechniek, Industrial Processing, Industry & Automation en Macropak. De hele industrie onder één dak. Handig voor de bezoekers, want zij zijn vaak op zoek naar oplossingen voor meerdere problemen binnen hun productieproces. Met een toegangskaart voor één van de beurzen kunnen ook de drie andere beurzen van de Industriële Week worden bezocht. De ervaring leert dat een buitengewoon groot percentage van de bezoekers gebruik maakt van deze mogelijkheid. De Industriële Week wordt voor het eerst georganiseerd onder één overkoepelend thema ‘Fit for the Future, we know how!’. Dit thema toont aan dat de Industriële Week klaar is voor de toekomst. Centraal staan de vijf subthema’s energie, milieu, partnership, innovatie en veiligheid.

Kijk voor meer informatie op www.industrieleweek.nl.