HomeDossiersDuurzaamheidThe Greenery beter voor milieu

The Greenery beter voor milieu

greeneryThe Greenery heeft de invloed van de bedrijfsvoering op het milieu vorig jaar weten terug te dringen. Zo wordt het gebruik van verpakkingsmateriaal teruggedrongen. The Greenery stelt zich ten doel om eind 2009 bijvoorbeeld alle paprika’s in een doos zonder deksel te stapelen. De gangbare bakjes met deksel voor zachtfruit zijn vervangen door verpakkingen met minder materiaal.Dat blijkt uit Duurzaamheidsverslag van The Greenery. De afzetorganisatie probeert door een zo kort mogelijke keten verspilling te reduceren.

Door efficiëntere logistieke processen nam het energie- en gasverbruik af. Ook daalde de uitstoot van CO2, nam het waterverbruik af en is het afval verminderd. Zo is transport door een nieuwe planningssysteem in 2008 geoptimaliseerd. Onderdeel daarvan is de inzet van Lange Zware Vrachtwagens. Daarmee bespaart het bedrijf 15 procent brandstof. Dochterbedrijf Hollander Barendrecht werkt met fluisterstille vrachtwagens zodat het mogelijk is buiten de spits om te rijden. Daardoor staan ze minder in de file hetgeen de CO2-uitstoot vermindert.

De uitstoot van broeikasgassen daalde met circa 2 ton en is volgens The Greenery toe te schrijven aan een energiebesparingsplan. Sinds 2008 meet het bedrijf de CO2-uitstoot die vrijkomt door transportbewegingen en de emissie van koelmiddelen.

Bron: Agrarisch Dagblad