HomeDossiersDuurzaamheidTetra Pak wil volledig emissievrije en duurzame bedrijfsvoering in 2030

Tetra Pak wil volledig emissievrije en duurzame bedrijfsvoering in 2030

Tetra Pak, een wereldmarktleider in voedselverwerkings- en verpakkingsoplossingen, zet een belangrijke stap in de transformatie naar een volledig duurzame bedrijfsvoering. In 2030 wil de onderneming haar activiteiten volledig emmisievrij uitvoeren. Het is de aanloop naar een volledig emmisievrije waardeketen, Tetra Pak's doelstelling voor 2050.

Voor Tetra Pak is een belangrijk uitgangspunt dat een verpakking meer moet besparen dan het kost. Sinds 1999 verzamelt het bedrijf jaarlijks gegevens over het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen vanuit de hele organisatie en sinds 2013 zijn die gecontroleerd door een onafhankelijke partij.

Lars Holmquist, Executive Vice President Packaging Solutions and Commercial Operations bij Tetra Pak: “We hebben onze klimaatdoelstellingen consequent gehaald, vanaf het eerste doel dat in 2002 werd gesteld. We liggen op schema voor 2020. In 2017 lieten wij als eerste bedrijf in de sector onze doelstellingen voor vermindering van de klimaatimpact door het gezaghebbende SBT-initiatief goedkeuren.”

Tetra Pak focust op vier gebieden om haar doelstellingen voor 2030 en haar ambitie voor 2050 te realiseren:

  • Energiegerelateerde emissies verlagen door energiebesparing, verbetering van de energie-efficiëntie, installatie van fotovoltaïsche zonne-energie op locatie (PV) en aankoop van hernieuwbare energie. Sinds 2011 heeft Tetra Pak meer dan € 16 miljoen euro geïnvesteerd in energie-efficiëntie, waardoor het energieverbruik met 23% is gedaald. Tot op heden heeft het bedrijf ongeveer 8000 zonnepanelen geïnstalleerd, die koolstofarme elektriciteit leveren en tegelijkertijd operationele kosten besparen.
  • Samenwerken met leveranciers en andere belanghebbenden in de waardeketen om de CO2-voetafdruk aanzienlijk te verminderen.
  • Het versnellen van de verdere ontwikkeling van de Tetra Pak portfolio van circulaire verpakkingen en apparatuur en klanten blijven helpen hun emissiereductiedoelstellingen te halen. De onderneming werkt gestaag aan het realiseren van haar ambitie: het bieden van een volledig recyclebare verpakking die uitsluitend is gemaakt van hernieuwbare of gerecyclede materialen en verwerkings- en verpakkingslijnen met een minimale ecologische voetafdruk.
  • Ontwikkeling van duurzame waardeketens voor recycling, in samenwerking met klanten, afvalverwerkingsbedrijven, recyclers, gemeenten, brancheverenigingen en leveranciers van apparatuur. De visie van Tetra Pak is dat alle drankverpakkingen kunnen worden ingezameld voor recycling en dat geen enkele verpakking zwerfafval wordt.

Holmquist: “Tien jaar geleden hebben we een klimaatdoel gesteld om onze impact in de hele waardeketen voor 2020 op het niveau van 2010 te houden, maar wel het bedrijf te laten groeien. Dit heeft ons geholpen om tot nu toe 12 miljoen ton aan broeikasgasemissies te besparen. We zijn ervan overtuigd dat we in staat zijn te innoveren en groeien en tegelijkertijd te voldoen aan wat de samenleving en wetenschap van ons verwachten op het gebied van duurzaamheid en het milieu.”

www.tetrapak.com