HomeDossiersDuurzaamheidTekort aan PET-flessen voor recycling in Europa

Tekort aan PET-flessen voor recycling in Europa

Er zijn in Europa te weinig PET-flessen om te recyclen. De recyclingcapaciteit is het groeiende gebruik en de inzameling van PET-flessen gevolgd, maar de huidige marktsituatie heeft een remmende werking. Aldus de EuPR, de Europese brancheorganisatie voor herverwerkingsbedrijven.

Deze situatie wordt veroorzaakt door uiteenlopende factoren: de wisselkoersen, de lange winter, het lagere gewicht van de moderne flessen en de toegenomen export naar het Verre Oosten. Hierdoor krijgen sommige recyclingbedrijven te weinig materiaal binnen.

Volgens de EuPR is deze situatie gemakkelijk te verbeteren door meer in te zamelen en te richten op plaatselijke recycling. Verder is dringend harmonisatie nodig van de eisen die de verschillende landen stellen aan de kwaliteit en/of kwantiteit van de ingezamelde materialen. “De Europese inzameling en recycling zijn de fundamenten van een duurzaam recyclingsysteem. Export over lange afstanden past niet in dit concept. Bovendien dreigt Europa hierdoor ervaren bedrijven en personeel kwijt te raken.”

De EuPR onderstreept dat Europese recycling de sleutel is tot de langdurige beschikbaarheid van duurzame grondstoffen. Het verdwijnen van flessen naar het Verre Oosten leidt tot een niet-duurzame situatie die negatieve gevolgen zal hebben voor verwerkers en eindgebruikers. Bedrijven buiten de EU halen voordeel uit materiaal dat op kosten van de Europese belastingbetalers is ingezameld, terwijl dit materiaal de Europese herverwerkers zou moeten ondersteunen bij hun streven om van Europa een ‘recyclinggemeenschap' te maken.

Kijk voor meer informatie op www.plasticsrecyclers.eu.

Bron: Kunststof Online