HomeNieuwsSlimmer verpakken van medicijnen en medische hulpmiddelen

Slimmer verpakken van medicijnen en medische hulpmiddelen

nvc-schellekens

Het slimmer verpakken van medicijnen en medische hulpmiddelen kan een nieuwe impuls geven aan de Nederlandse farma-industrie, nu de ontwikkeling van nieuwe werkzame stoffen naar het buitenland lijkt te verdwijnen. Met deze positieve conclusie eindigde de jaarbijeenkomst van het NVC Nederlands Verpakkingscentrum, die gehouden werd op donderdag 18 november bij Merck Sharp & Dohme – Organon te Oss.

nvc-logo-nieuwKeynote-spreker was Prof.dr. Huub Schellekens, hoogleraar innovatie en medische biotechnologie aan de Universiteit Utrecht. De titel van zijn presentatie was uitdagend: Innoveren van medicijnen en medische hulpmiddelen – het begin van het einde of het einde van het begin?

Daarna werkten de honderd aanwezigen in een unieke gezamenlijke workshop aan het innovatief verpakken van medicijnen en medische hulpmiddelen. Veel deelnemers waren afkomstig uit zowel de verpakkingsmiddelenindustrie als de farma-industrie. Samen met de deelnemers die juist niet zo bekend zijn met het verpakken van farmaceutische producten kwamen zij tot verrassende inzichten. Gebieden waar kansen liggen zijn ondermeer het toepassen van accessible packaging design en het beter beheersen van de supply chain.

Accessible packaging design maakt medicijnen en hulpmiddelen makkelijker en eenduidiger toegankelijk voor de gebruiker. Zo voorkomen we verkeerde medicatie, overmedicatie en ondermedicatie. De gewenste informatie wordt goed overgebracht en wordt ook door de patiënt begrepen. Hoe gaat het met de verplichte Europese brailleindicatie op de verpakking? De supply chain is een bron van kansen. Innovatief verpakken draagt bij aan een efficiënte en effectieve supply chain, zonder productverlies en houdt de temperatuur binnen de gewenste grenzen. Hoe garanderen we de steriliteit van het product op het gebruiksmoment, hoe gaan we namaakmedicijnen tegen?

In een speciale vervolgbijeenkomst op 12 januari 2011 worden de innovatieve ideeën geïnventariseerd en zo mogelijk tot uitvoering gebracht.

Kijk voor meer informatie op www.nvc.nl.