HomeDossiersDuurzaamheidRaad van State stelt statiegeld op blikjes uit tot 1 april 2023

Raad van State stelt statiegeld op blikjes uit tot 1 april 2023

De Raad van State stelt de invoering van statiegeld op blikjes uit tot 1 april 2023. Hiermee haalt de hoogste bestuursrechter een streep door de invoering op 1 januari van statiegeld op blikjes. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dreigde met dwangsommen als het de sector niet zou lukken om de invoering die dag rond te hebben. Maar De Raad van Stater heeft supermarkten, producenten en importeurs nu uitstel gegeven tot 1 april, zo staat te lezen in een artikel op de website van de NOS.

De zaak was aanhangig gemaakt door Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Die liet de verantwoordelijke staatssecretaris in juni al weten dat er meer tijd nodig is om een systeem op te zetten dat 2 miljard blikjes per jaar kan innemen. Invoering per 1 april werd wel mogelijk geacht.

“Het is prettig dat de bestuursrechter zo snel uitspraak heeft gedaan en we zijn blij dat hij het algemeen belang heeft laten prevaleren. De uitspraak geeft duidelijkheid en rust voor iedereen en met name voor de consument. Die moet erop kunnen vertrouwen dat het nieuwe systeem vanaf het begin af aan in één keer goed werkt. De rechter heeft dat ook benadrukt”, aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Het Afvalfonds, Statiegeld Nederland en alle betrokken partijen nemen volgens Hester Klein Lankhorst de komende tijd hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat er vanaf 1 april 2023 een landelijk dekkend, consumentvriendelijk statiegeldsysteem voor blikjes klaar staat.

Hester Klein Lankhorst: “Het Afvalfonds is voorstander van invoering van statiegeld op blikjes. Hiermee wordt zwerfafval verder teruggedrongen en waardevol materiaal teruggewonnen voor hergebruik. Zodat geen enkele verpakking meer verloren gaat als grondstof. Dat is het doel van deze hele operatie. Het is fijn dat de rechter dat ook zo ziet.”

Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, liet vorige week nog weten niet bereid te zijn opnieuw naar het systeem voor statiegeld op blikjes te kijken. “Zoals aangegeven in de brief van 24 juni 2022 is het uitermate teleurstellend dat het verpakkend bedrijfsleven heeft aangegeven de wettelijke deadline van 31 december 2022 niet te zullen halen. Het is aan de ILT hierop te handhaven. Er is nu geen aanleiding het systeem te herzien, dat zou bovendien alleen maar vertraging opleveren”, zo schreef zij op 1 december nog aan de Tweede Kamer.

www.afvalfondsverpakkingen.nl