HomeNieuwsVerpakkingenOverheid dwingt statiegeld blikjes af met dwangsom van 28 miljoen euro

Overheid dwingt statiegeld blikjes af met dwangsom van 28 miljoen euro

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt definitief een preventieve last onder dwangsom (LOD) op aan het Afvalfonds Verpakkingen (AV) en 14 producenten en importeurs van dranken in blik, waaronder supermarkten. In de zomer van 2022 waarschuwde de ILT de betrokken bedrijven met een voornemen tot last onder dwangsom van 28 miljoen euro (vLOD) om duidelijk te maken dat het later invoeren van statiegeld op blikjes niet aan de orde is.

De betrokken bedrijven hadden tot half augustus de tijd om te reageren op de vLOD. De ILT heeft inmiddels alle zienswijzen zorgvuldig gewogen, maar ziet dat het bedrijfsleven onvoldoende actie onderneemt om het heffen van statiegeld op blikjes vanaf 1 januari 2023 alsnog te realiseren. Daarnaast heeft het AV onvoldoende bewijzen aangeleverd die een uitstel tot 1 april 2023 rechtvaardigen. De ILT gaat nu handhaven, omdat de inspectie ervoor wil zorgen dat de nieuwe wet (invoer statiegeld blik) wordt nageleefd.

Karin Visser, directeur toezicht en opsporing bij de ILT: “Het is al bijna 2 jaar bekend dat deze wet eraan komt. Er zijn voorbeelden bij supermarkten en bedrijven die al wel de blikjes innemen. Er is voldoende voorbereidingstijd geweest en er zijn voorbeelden dan het kan. De sector blijft echter terugtrekkende bewegingen maken. Het is een verantwoordelijkheid van de sector om dit alsnog voor elkaar te krijgen. Iedereen begrijpt dat het invoeren van statiegeld op blikjes een belangrijke bijdrage levert aan het hoogwaardig recyclen van grondstoffen en het tegengaan van zwerfafval en dus aan de circulaire economie.”

Op 17 juni van dit jaar gaf het AV namens het verpakkend bedrijfsleven aan dat zij niet kan voldoen aan de wettelijk vastgelegde datum van 31 december 2022 om een statiegeldsysteem voor blikjes in te voeren. Staatssecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft in een Kamerbrief laten weten dat de wettelijk vastgelegde invoeringsdatum voor het statiegeldsysteem voor blikjes op 31 december 2022 overeind blijft. De ILT vindt het noodzakelijk om een stevige waarschuwing af te geven dat het invoeren van statiegeld op blikjes een wettelijke verplichting is.

Omdat het bedrijfsleven nog steeds aangeeft hier niet aan te gaan voldoen, legt de ILT de last op. Het totale bedrag aan dwangsommen bedraagt ruim 28 miljoen euro. Als na het bereiken van het maximale dwangsombedrag de overtreding nog niet is beëindigd, zal de ILT een nieuwe dwangsom opleggen.

De ILT ziet toe en handhaaft op de wettelijke voorschriften op het gebied van het Besluit beheer verpakkingen 2014 (Bbv), waaronder ook het statiegeld op kunststof flessen en metalen drankverpakkingen in Nederland.

www.ilent.nl