HomeDossiersDuurzaamheidOntwikkeling wereldnormen verpakkingspreventie en –recycling

Ontwikkeling wereldnormen verpakkingspreventie en –recycling

nvc-michael-nieuwesteeg-klDe eerste stap in de ontwikkeling van wereldnormen voor verpakkingspreventie en –recycling is gezet. In Stockholm kwamen op 10 en 11 december meer dan 70 gedelegeerden bijeen om te bepalen welke onderwerpen van belang zijn en wie hier aan gaat werken. Naast een algemeen beschrijvende norm, komen er normen voor Preventie (inclusief zware metalen), Hergebruik (Reuse), Recycling, Energieterugwinning, Chemische terugwinning en Compostering/Biodegradatie. NVC-directeur Michaël Nieuwesteeg (foto) werd met algemene stemmen gekozen als voorzitter van de werkgroep die de preventienorm gaat schrijven.

De preventienorm is vooral belangrijk voor retailers, fabrikanten van verpakte producten en leveranciers van verpakkingen. Retailers zijn afhankelijk van verpakte producten vanwege tal van redenen (zelfbediening, private labels, logistiek, consumentenimage). Voor fabrikanten van verpakte producten – zowel food als non-food – zal de norm grote consequenties hebben. Zij maken immers de basiskeuzes ten aanzien van het verpakken, om hun product veilig en ongeschonden bij de consument te kunnen krijgen. Voor de verpakkingsleveranciers biedt de nieuwe wereldnorm kansen en bedreigingen. Steeds meer zullen zij moeten inspelen op het helpen creëren van een duurzaam rendement met het verpakken. Dat betekent soms minder verpakkingsmateriaal, maar soms ook niet.

Kernwoord is hier innovatie en het realiseren van een goede opbrengst voor goede ideeën, de juiste kwaliteit en verantwoord ondernemen.

Voor meer informatie: Michaël Nieuwesteeg of Ger Standhardt.

Bron: NVC