HomeDossiersDuurzaamheidOnderzoek The LCA Centre biedt duidelijke kaders bekergebruik evenementen

Onderzoek The LCA Centre biedt duidelijke kaders bekergebruik evenementen

In opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met Plastic Promise heeft The LCA Centre, een onafhankelijk verpakkingsonderzoeksinstituut opgericht door Koninklijke Paardekooper Group, onderzoek gedaan naar de milieu-impact van de huidige afvalvrije bekersystemen op festivals.

Uit het onderzoek komt geen ‘winnaar’ naar voren. Duidelijk is geworden dat elke situatie een andere oplossing vraagt. De uitkomsten geven wel houvast bij het bepalen van de beste opties. Bij dit onderzoek zijn in totaal negen bekers – inclusief de manier van hergebruik of het recyclen ervan – met elkaar vergeleken. Het is het eerst praktijkonderzoek ooit dat is verricht. Bijzonder is dat de hele evenementensector aan het onderzoek heeft meegewerkt. Het onderzoek is gedaan omdat er veel onduidelijkheid was over de milieueffecten van de verschillende soorten bekers en daarbij horende gebruiks- en afvalsystemen.

In het onderzoek werden in totaal negen bekers vergeleken, waarvan drie PP herbruikbare Hard Cups afkomstig van drie verschillende leveranciers en zes recyclebare Soft Cups, gemaakt van rPET, PP en PLA, eveneens afkomstig van diverse leveranciers. De milieuvoordelen zijn afhankelijk van een combinatie van factoren. Bij herbruikbare bekers zijn het uitvalspercentage en hoe energiezuinig en efficiënt de bekers worden gewassen de belangrijkste factoren. Bij recyclebare bekers is dat het soort materiaal en de mate waarin een beker – het materiaal dat is gebruikt – gerecycled kan worden. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol, zoals het land van herkomst. Elk land heeft een andere energie footprint door verschillen tussen gebruikte energiebronnen. Uiteraard speelt ook de afstand vanwege transport een rol. Alle onderdelen samen worden ook wel het hele ‘bekersysteem’ genoemd.

Bij zowel het herbruikbare als recyclebare bekersysteem zijn er meerdere factoren die impact hebben op het milieu. Het onderzoek toont aan dat elk verschil in de waarde van deze factoren leidt tot de verandering in de berekening van het break-even-punt. Hierdoor ontstaan talloze mogelijke scenario’s, die in talloze mogelijke combinaties met elkaar kunnen worden vergeleken, wat het formuleren van een eenduidige uitkomst onmogelijk maakt. Dit betekent dat er geen keiharde conclusie getrokken kan worden dat één soort systeem altijd de beste keuze is vanuit milieuoogpunt.

Zo is een Hard Cup met lage impact, die op een efficiënte manier wordt gewassen, minder milieubelastend dan alle mogelijke Soft Cups, mits het systeemverlies van Hard Cups lager is dan 25%. Aan de andere kant: als diezelfde Hard Cup op inefficiënte wijze gewassen wordt, verliest deze het al snel van een Soft Cup met een lage milieu-impact. Zelfs als er slechts sprake is van een systeemverlies van 2%. Dit soort inzichten maken duidelijk dat het belangrijk is om bij het analyseren van circulaire bekeroplossingen voor evenementen te denken in termen van systemen en niet in losse producten en activiteiten. Dit systeemdenken, wat typerend is voor The LCA Centre, heeft geleid tot de ontwikkeling van een unieke Break Even Punt Calculatiemethodiek.

Met deze methodiek kan per specifieke situatie worden berekend waar het zogenaamde omslagpunt ligt; wanneer een hergebruik systeem meer voordelen biedt ten opzichte van recycling. Dit is een belangrijke stap vooruit, aangezien (naderende) wet- en regelgevingen eenmalig gebruik tegengaat. Door dit onderzoek is bekend aan welke ‘knoppen we moeten draaien’ om een duurzame manier van hergebruik te introduceren. Het onderzoek biedt duidelijke kaders om per specifieke situatie de milieu-impact van de bekersystemen zo veel mogelijk te beperken. Aangezien elke situatie anders is, is het wel van belang dat elke keer opnieuw onderzocht wordt welke oplossing het meest duurzaam is.

Ondanks dat de evenementenbranche op dit moment stilligt als gevolg van de corona-uitbraak, vinden Rijkswaterstaat en Plastic Promise het belangrijk om te blijven ontwikkelen – ook op lange termijn – op het gebied van duurzaamheid.

De uitkomsten van het onderzoek helpen evenementenorganisaties bij het realiseren van de afvalvrije doelstellingen, zoals binnen Plastic Promise vastgesteld. Ook bieden ze Rijkswaterstaat handvatten om steden en gemeentes te helpen bij het behalen van milieudoelstellingen. Het biedt kaders voor beleidsmaatregelen.

Het onderzoek is in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit de branche en verschillende ketenpartners, van bierbrouwerij tot serviceprovider, tot stand gekomen. De input van de deelnemers is gecombineerd met wetenschappelijk LCA-onderzoek. Dat zorgt voor de meest effectieve resultaten.

www.thelcacentre.com