HomeDossiersDuurzaamheidOnderzoek DS Smith: 46% van recyclebaar afval belandt bij restafval

Onderzoek DS Smith: 46% van recyclebaar afval belandt bij restafval

Uit een onderzoek naar het recyclinggedrag van Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau OnePoll, blijkt dat Nederlanders aangeven 46% van het recyclebare afval bij het restafval te plaatsen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van DS Smith, één van de leidende verpakkings- en recyclingorganisaties ter wereld. Uit het onderzoek volgt daarnaast dat een groot deel van de Nederlanders belang hecht aan recyclen: ruim 44% geeft aan zich wel eens schuldig te voelen over het onvoldoende recyclen van afval. Maar in de praktijk belandt bijna de helft van het recyclebare afval alsnog bij het restafval, mede door de onduidelijkheid over de recyclebaarheid van productverpakkingen.

“We zien dat consumenten graag bijdragen aan het milieu, maar ook dat dit in de praktijk vaak lastig blijkt”, licht Philip Bautil, Managing Director Benelux van DS Smith, toe. “Dit komt met name doordat veel verpakkingen nog niet recyclebaar zijn of doordat het onduidelijk is hoe een verpakking gerecycled kan worden. Samen met de Ellen MacArthur Foundation hebben wij daarom onze Circular Design Principles gelanceerd om bedrijven te ondersteunen bij het ontwerpen en correct labelen van herbruikbare en recyclebare verpakkingen. Zo hopen wij het voor consumenten makkelijker te maken om bij te dragen aan de circulaire economie.”

Oorzaken voor twijfel bij recyclen

Gemak en onoplettendheid blijven belangrijke oorzaken van suboptimaal recyclen. Maar ook wanneer consumenten wél bewust een poging doen, blijkt correct recyclen niet altijd eenvoudig. De voornaamste oorzaak is de verpakking zelf: ruim 68% van de ondervraagden controleert geregeld het etiket van een verpakking, maar ruim 58% geeft aan meer dan eens in de war te raken over wat de recyclinginformatie daarop betekent. Andere genoemde oorzaken zijn de onduidelijkheid over hoe verpakkingen te recyclen waar etensresten op zitten of verpakkingen die uit meerdere, niet te scheiden materialen bestaan. 75% van de ondervraagden geeft aan de recyclingregels in de eigen woonplaats daarentegen redelijk tot zeer duidelijk te vinden.

‘Risicomijdende recyclers' versus ‘wensrecyclers'

Nederlanders blijken bovengemiddeld voorzichtig in hun recyclingkeuzes. Zo blijkt dat ruim 67% van de Nederlanders afval in het geval van twijfel toch maar bij het restafval plaatst, bijvoorbeeld omdat zij de recyclingstroom niet willen vervuilen. Bijna 15% geeft aan wel het risico te nemen en het afval in de recyclebakken te gooien. Hiermee wijkt de verhouding tussen zogenaamde ‘risicomijdende recyclers' en ‘wensrecyclers' af van de Europese verdeling: in Europa gooit 41% het afval bij twijfel bij het restafval. 27% neemt het risico en gooit het afval alsnog in de recyclebakken.

Recyclinggedrag in het afgelopen kwartaal

Ook in het afgelopen kwartaal blijven Nederlanders vrijwel onverminderd hechten aan recyclen. Iets meer dan 6%, geeft aan in deze periode minder afval te recyclen. De voornaamste reden hiervoor is dat zij omwille van de veiligheid liever niet naar de recyclingbakken lopen, gevolgd door de reden dat zij nu meer tijd hebben om manieren te vinden hun hoeveelheid afval te reduceren. Bijna 18%, geeft aan nu juist meer afval te recyclen. De voornaamste reden hiervoor is dat zij nu meer tijd hebben om het recyclen thuis goed te organiseren. Een andere reden is dat zij nu meer wegwerpmaterialen gebruiken.

DS Smith lanceert Circular Design Principles

DS Smith heeft zich ten doel gesteld dat alle in 2025 geproduceerde verpakkingen 100% herbruikbaar of recyclebaar zijn. Momenteel gebruiken alle productielocaties van DS Smith al 100% oud papier als primaire grondstof. Daarnaast werkt DS Smith eraan om zijn CO2-emissie in 2030, per ton geproduceerd karton, te verminderen met 30%. Met het lanceren van de Circular Design Principles, in samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation, draagt DS Smith bij aan het verder vergemakkelijken van recyclen, en ondersteunt DS Smith consumenten en andere verpakkingsorganisaties in de transitie naar een circulaire economie. De principes zijn ontwikkeld om afval en vervuiling al vanaf de tekentafel te voorkomen, en vormen het uitgangspunt voor ieder ontwerp binnen DS Smith.

DS Smith’s Circular Design Principles zijn:

 • We beschermen merken en producten
  Verpakkingen beschermen producten en alle grondstoffen die erin geïnvesteerd zijn.
 • We optimaliseren materialen en ontwerpen
  Een geoptimaliseerd gebruik van verpakkingsmaterialen spaart grondstoffen uit en vermindert afval.
 • We maximaliseren efficiëntie in de supply cycle
  De verpakking maakt supply cycles efficiënter, van de verwerker tot de consument.
 • We behouden en herwinnen materialen
  We beperken afval door verpakkingsmateriaal zo lang mogelijk in gebruik te houden. We kunnen de ‘verpakkingskringloop' voor klanten in 14 dagen sluiten door verpakkingsmateriaal te recyclen in nieuwe producten.
 • We vinden betere oplossingen
  We moedigen onze ontwerpers aan om de status quo steeds op de proef te stellen en klanten te ondersteunen in de transitie naar een circulaire economie.

Op 24 juni organiseert DS Smith een webinar in samenwerking met de experts van de Ellen MacArthur Foundation, om stakeholders mee te nemen in het toepassen van de Circular Design Principles in hun eigen praktijk. Om u in te schrijven en voor meer informatie, kunt u terecht op de website.

www.dssmith.com/designprinciples