HomeDossiersDuurzaamheidOnafhankelijk rapport over inzet bioplastics onderschrijft beleid NRK

Onafhankelijk rapport over inzet bioplastics onderschrijft beleid NRK

Staatssecretaris Dijksma heeft op 24 oktober 2017 een rapport van CE Delft over de inzet van bioplastics in een circulaire economie naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport ‘Biobased Plastics in a Circular Economy' is mede relevant voor het opstellen van de transitieagenda's circulaire economie, die momenteel in ontwikkeling zijn als uitwerking van het Grondstoffenakkoord (foto). NRK (Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie) meldt in een artikel op haar website dat dit rapport hun beleid onderschrijft.

In het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050' is aangekondigd dat in 2017 een kabinetsvisie wordt opgesteld met betrekking tot de inzet van biobased kunststoffen. In de motie Van Gerven wordt gevraagd om bioafbreekbare plastics te stimuleren. In dit rapport wordt alle huidige kennis over en ervaring met bioplastics samengebracht en gepresenteerd. Het rapport is in het Engels opgesteld, omdat dit rapport tevens kan dienen als input voor de EU Plastics Strategie van de Europese Commissie die naar verwachting eind 2017 wordt gepubliceerd. De Nederlandse samenvatting met een uitgebreide uitwerking van de conclusies begint op pagina 10.

Klik hier voor het rapport…

Kijk voor meer informatie op www.nrk.nl.