HomeNieuwsNVG en VPG wijzen op nieuwe wet betreffende bestrijding van betalingsachterstand

NVG en VPG wijzen op nieuwe wet betreffende bestrijding van betalingsachterstand

VPG, de Vereniging van Papiergroothandelaren, wijst de grafische bedrijven in Nederland graag op het in werking treden van de nieuwe wet betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze wet is bedoeld en biedt een unieke kans om financiële problemen en faillissementen zoveel mogelijk te voorkomen. In andere EU landen, zoals Frankrijk, waar de EU Richtlijn al eerder werd geïmplementeerd, is gebleken dat de gemiddelde betalingstermijn inmiddels aanzienlijk ingekort is.

Elk jaar gaan vele bedrijven failliet terwijl ze wachten op betaling van hun facturen door hun klanten. Om dit probleem te voorkomen heeft de EU in 2011 Richtlijn 2011/7/EU uitgevaardigd over het tegengaan van achterstallige betalingen. Deze EU Richtlijn werd onlangs omgezet in Nederlandse wetgeving, en is van kracht vanaf 16 maart 2013.

Publicatie van de wet

Op 10 januari 2013 verscheen in het Staatsblad het volgende besluit: “De wet van 13 december 2012 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L 48/1) treedt in werking met ingang van 16 maart 2013.”

Korte inhoud van de wet

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd.

  • 1a. Betaling door bedrijven: als contractueel niets is geregeld, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. In een overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken. Slechts in bepaalde uitzonderingsgevallen kan een langere termijn worden afgesproken.
  • 1b. Betaling door overheden: binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Bedrijven zijn automatisch gerechtigd om rente te berekenen voor achterstallige betalingen en ook om een vastgesteld bedrag van minimum € 40 te vorderen ter compensatie van invorderingskosten.

Kijk voor meer informatie op www.nvg.nl.