HomeThema'sEmpack Den Bosch 2010NVC voor wereldnormen duurzaam en innovatief verpakken

NVC voor wereldnormen duurzaam en innovatief verpakken

nvc-empack-den-bosch-1

De wereldnormen voor sustainable packaging komen eraan en het NVC Nederlands Verpakkingscentrum speelt hierin een leidende rol. Hoe belangrijk zijn deze normen, waarom is het NVC hier zo actief, wat kan ik doen als NVC-lidbedrijf en wat levert dit alles mijn onderneming aan voordelen op? NVC-directeur Michaël Nieuwesteeg riep retailers, fabrikanten en verpakkingsleveranciers op om gezamenlijk in NVC-verband aan de slag te gaan. Hij deed zijn oproep op woensdag 7 april in een lezing tijdens het NVC Design Village op de Empack Nederland te Den Bosch.

De wereldnormen voor ‘sustainable packaging’

nvc-logoNormalisatie is het maken van afspraken tussen verschillende bedrijven om de economische ontwikkeling te bevorderen. Voor de supply chain van verpakte producten en het recyclen van de geleegde verpakkingen na gebruik van het product, is normalisatie een absolute noodzaak. Dat kan de productcodering betreffen, de afmeting van de gebruikte verpakkingen of de toegepaste coatings en bedrukkingen. Normen geven een bedrijf ook de mogelijkheid aan alle ‘stakeholders’ te tonen het aan bepaalde eisen voldoet, bijvoorbeeld in samenhang met een kwaliteitssysteem gebaseerd op de bekende ISO9000 wereldnorm.

In Europa is dit bijvoorbeeld al het geval voor de Europese (CEN) normen op het gebied van verpakking en verpakkingsafval. Wie volgens deze normen werkt, wordt geacht te voldoen aan de betreffende essentiële eisen uit de Europese Richtlijn en heeft met zijn verpakking vrij toegang tot iedere EU-lidstaat. Voor Nederland betekent dit, dat de VROM-inspectie in een dergelijk geval moet aantonen dat u niet aan de eisen zou voldoen.

Op initiatief van ondermeer China, Zuid-Korea en Japan is in ISO besloten nu ook wereldwijde normen op dit gebied te gaan ontwikkelen. Het NVC is gekozen tot voorzitter van de werkgroep die de wereldwijde preventienorm gaat schrijven en daarbij ook de zware metalen en andere ‘noxious and hazardous substances’ gaat meenemen. Behalve deze werkgroep, zijn nog vier andere werkgroepen actief, die ieder een bepaalde vorm van recycling beschrijven. Deze werkgroepen worden vanuit NVC intensief gevolgd. Het NVC is de enige voorzitter uit Europa.

Wat wil het NVC bereiken?

Het NVC is de enige ketenvereniging in Nederland op het gebied van verpakken. Recycling, retail, fabricage van verpakte producten, verpakkingsproductie en alle overige sectoren die relevant zijn voor het verpakken maken onderdeel uit van het NVC-ledenbestand. Het NVC werd opgericht in 1953 en wil een inspirerende, not-forprofit vereniging zijn als het om verpakken gaat. Kernactiviteiten zijn: informeren, opleiden en belangenbehartiging. Alle NVC-lidbedrijven zijn internationaal georiënteerd en dit geldt dus ook voor de activiteiten die het NVC ontplooit. Communicatie met de achterban vindt plaats in het Nederlands en Engels.

Nieuwesteeg: “Wij willen een bijdrage leveren aan het verder duurzaam innoveren in verpakken door deze wereldnormen tot stand te brengen en ook te helpen implementeren in de bedrijfsvoering van onze achterban: recyclers, retailers, fabrikanten en verpakkingsleveranciers. Zo werken we aan het vrije internationale verkeer van verpakte goederen met voldoende ontwerpvrijheid om te kunnen innoveren en concurreren. Tegelijkertijd integreren we duurzaamheid in het ontwerpproces van verpakkingen – met name via de preventienorm. Samen zorgen we zo voor het behoud van de maatschappelijke acceptatie voor het verpakken in al zijn facetten, als ‘driver’ voor een zich duurzaam ontwikkelende internationale samenleving.”

Wat kan een bedrijf doen en wat is zijn voordeel?

NVC-leden worden continu bij de ontwikkelingen betrokken, individueel, per nieuwsbrief (de tweetalige NVC Verenigingsnieuws) of in kleine sessies. Zij zijn als eerste op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en ziet als eerste de kansen en bedreigingen voor hun onderneming als het om verpakken gaat. Een NVC-lidbedrijf heeft zo de mogelijkheid tijdig de individuele, mogelijk vertrouwelijke, ideeën en wensen bij het NVC neer te leggen. NVC-leden verkleinen zo het risico tegen problemen aan te lopen in hun verpakkingsstrategie en vergroten hun kansen op succes met hun huidige verpakkingsontwikkelingen. Hierbij is het NVC-netwerk zeer sterk in het vertalen van abstracte normen naar concrete verpakkingsissues en omgekeerd.

nvc-empack-den-bosch-2